Transportstyrelsen

Säkerheten för järnvägsanställda behöver förbättras

Dela

Säkerheten i svensk järnväg är visserligen hög. Men för anställda som arbetar i spåren är utvecklingen oroande. Förra året var det tredje året i rad som en dödsolycka inträffade i samband med växling.

Det är säkert att åka tåg, men anställda i järnvägen riskerar att skadas på sitt arbete. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om säkerheten på svensk järnväg. Foto: Liza Simonsson
Det är säkert att åka tåg, men anställda i järnvägen riskerar att skadas på sitt arbete. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om säkerheten på svensk järnväg. Foto: Liza Simonsson

Risken för järnvägsanställda att skadas på sitt arbete har ökat de senaste åren. Det gäller särskilt växlingspersonal, men många olyckor berör även spårarbetare.

– Vi ser mycket allvarligt på den här negativa trenden. Ingen ska behöva dö på sitt arbete. Därför har vi börjat undersöka om det finns gemensamma orsaker bakom olyckorna för att försöka hitta förslag på åtgärder för att minska riskerna. Samtidigt är det viktigt att företagen aktivt främjar en god säkerhetskultur där operativ personal tillåts vägra att ta risker, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Få omkomna

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är fortfarande självmord.

Under 2020 omkom 73 personer i olyckor i järnvägen, varav 4 i rena olyckor. Det är det lägsta antalet omkomna sedan 2006. Minskningen kan förklaras av minskat resande och generellt lägre rörlighet i samhället på grund av pandemin.

– Ansvariga aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på allvar och har genomfört preventiva åtgärder såsom stängsling och kameraövervakning. Men det är svårt att mer precist bedöma vilken effekt dessa åtgärder fått, säger Jonas Bjelfvenstam.

Även antalet omkomna vid plankorsningar är historiskt litet för i fjol. Vad gäller säkerheten för passagerare är den mycket god. Ingen olycka där passagerare omkommit rapporterades under 2020.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2020 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.

Läs rapporten

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det är säkert att åka tåg, men anställda i järnvägen riskerar att skadas på sitt arbete. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om säkerheten på svensk järnväg. Foto: Liza Simonsson
Det är säkert att åka tåg, men anställda i järnvägen riskerar att skadas på sitt arbete. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om säkerheten på svensk järnväg. Foto: Liza Simonsson
Ladda ned bild

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum