Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen om AstraZenecas vaccin fortgår

Dela

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s och Läkemedelsverkets utredning har pågått intensivt sedan slutet av förra veckan efter rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med AstraZenecas vaccin mot covid-19.

  • I utredningen granskas all tillgänglig information, inklusive den som inkommit de senaste dagarna, för att kunna avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.
  • Läkemedelsverket samverkar med Folkhälsomyndigheten i frågan.
  • Under tisdagen kommer EMAs säkerhetskommitté PRAC att ha ett möte för att diskutera tillgängliga data och under torsdagen är ytterligare ett PRAC-möte inbokat för att konkludera angående tillgänglig information och om åtgärder behöver vidtas.
  • De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), som i vissa fall haft en ovanlig klinisk bild såsom samtidigt låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos personer som vaccinerats mot covid-19 med AstraZenecas vaccin. I Sverige har hittills inte något sådant fall rapporterats in.
  • Det är högsta prioritet för Läkemedelsverket och EMA att vaccinerna som används har en acceptabel säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att vi nu skyndsamt utreder ovan nämnda fall.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum