Svenska kyrkan

Sakfel i medier om nya kyrkohandboken

Dela

Det har spridits felaktiga uppgifter i svenska och internationella medier om det inklusiva språket i den nya kyrkohandboken som just har antagits av kyrkomötet. Gudstjänstutskottets ordförande, Sofia Pedersen Videke, tydliggör vad som gäller.

1. I gudstjänstens inledning, det allra första när man följer grundstrukturen hur man ska inleda en gudstjänst, så har vi infört tre alternativ:

a) "I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn."
b) "I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn"
c) "I Guds, den treeniges namn."

Man väljer alltså ett av de tre alternativen.

2. När det gäller formuleringen "I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn" så har det gjorts en språklig anpassning till Bibel 2000 som ingick i direktiven för handboken. Den grammatiska formen för Anden är därför reale i den nya kyrkohandboken. Alltså, förändringen har gjorts från "I den helige Andes namn" till "I den heliga Andens namn".

3. Ordet "hen" förekommer överhuvudtaget inte i kyrkohandboken!

Kontakter

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp13.3.2018 09:00Pressmeddelande

Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum