Länsstyrelsen Östergötland

Saknas någon efter lovet? Slå larm!

Dela

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Det kan vara barn och unga som inte fick komma hem efter sommarens semesterresa. Risken finns att de kan ha blivit gifta mot sin vilja.

Inför sommarlovet lanserade länsstyrelserna en informationskampanj med budskapet att alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Den bestod av fem kortfilmer som visade att många unga personer i dag inte har den möjligheten.

Nu, när skolorna börjar, följer länsstyrelserna upp vårens kampanj med ytterligare en film och en affisch för att få fler att slå larm om elever saknas efter sommarlovet. Om personal inom skolan och socialtjänsten känner oro, ta det på allvar och följ upp ärendet.

– Kampanjen är viktig för att synliggöra att det finns barn och unga som antingen luras eller förs ut ur landet mot sin vilja och sedan inte kommer tillbaka när sommaren är slut. Den är också viktig för att uppmärksamma vilket handlingsutrymme och ansvar kommunen har i de här situationerna, säger Juno Blom, Nationella Kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakter

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland