Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Säkra flyktvägar och delat ansvar

Dela

- En av EU:s grundpelare är de mänskliga rättigheterna. Det betyder att det måste finnas säkra flyktvägar för alla som flyr undan krig och förföljelse. Och precis som Sveriges kommuner måste dela på ansvaret för att ta hand om de asylsökande måste också EU:s länder göra det.

Det sade europaparlamentariker Anna Hedh (S) när hon talade på första maj i Mönsterås. Och hon påminde om de baltiska flyktingarna som under andra världskriget kom över Östersjön i överlastade båtar, på flykt undan Röda armén.

- Idag kommer de över Medelhavet och det vilar ett tungt ansvar på EU och dess medlemsstater. Vägen framåt kan inte ligga i att ett fåtal länder på egen hand ska dela på ansvaret, sade Anna Hedh.

I sitt tal berörde hon även de högerpopulistiska strömningar som växer sig allt starkare i Europa och hon tog också upp terrorattacken i Stockholm för ett par veckor sedan.

- För mig som socialdemokrat är det självklart att ökande klyftor i vårt samhälle skapar en grogrund för hat. En del i arbetet för trygghet måste vara att bekämpa klyftor och skapa ett mer inkluderande samhälle. Där måste också EU vara en stark kraft i en orolig tid, slog Anna Hedh fast.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet