Försäkringskassan

Samarbete mot felaktiga utbetalningar sparar mångmiljonbelopp

Dela

Under tio år har Skatteverket lämnat uppgifter till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen. Arbetet har hittills lett till att Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 420 miljoner kronor, samt återkrav eller skadestånd på 232 miljoner kronor.

– Utbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket om felaktiga utbetalningar har gett ett gott resultat. Skattepengar ska gå till de som har rätt till dem, ingen annan. Det säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Sedan 2008 har Försäkringskassan och Skatteverket samarbetat genom informationsutbyte för att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen. Samarbetet har skapat bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen.

Ungefär 40 miljoner kronor i genomsnitt per år har stoppats från att betalas ut felaktigt som en följd av informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket. Drygt 20 miljoner kronor i genomsnitt per år har begärts i återkrav eller skadestånd.

– Skatteverket meddelar andra myndigheter utifrån uppgifter vi har. Vi lämnar fler än 1 000 sådana anmälningar per år, de kommer från både folkbokföringen och beskattningsverksamheten, säger Åsa Isaksson, enhetschef på Skatteverket.

Den 1 juni 2008 trädde lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i kraft. Lagen säger i korthet att en myndighet som har anledning att anta att en ekonomisk förmån betalats ut felaktigt har en skyldighet att meddela detta till den beslutsfattande myndigheten.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst
010-116 98 88

Åsa Isaksson
010-573 87 67, enhetschef allvarligt skatteundandragande, Skatteverket

Skatteverkets presstjänst
010-574 89 60

 År Avslutade Antal polisanmälan Återkrav / Skadestånd  Återkrav / Skadestånd Förhindrade felaktiga utbetalningar 
2009 759 63  132 18 038 912 kr 20 854 861 kr
2010 670 81  164 24 653 096 kr 45 081 332 kr
2011 624 89 171 25 164 025 kr 62 428 028 kr
2012 618 65 159 24 261 562 kr 58 560 282 kr
2013 428 77 131 19 963 902 kr 46 167 395 kr
2014  349 30  86 16 002 134 kr 36 639 720 kr
2015 385 23  85 9 845 059 kr 21 686 953 kr
2016 706 49  132 12 609 927 kr 26 623 233 kr
2017 925 101  258 34 353 934 kr 33 830 338 kr
2018 1249 186  425 39 044 301 kr 55 731 917 kr
2019 394 64  108 8 435 213 kr 12 692 335 kr
Totalt  7107 828  1851 232 372 065 kr 420 296 394 kr

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare12.11.2019 13:35:37 CETPressmeddelande

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Lokalt projekt visar att aktiv chef och god samverkan ger lägre sjuktal15.10.2019 10:07:40 CESTPressmeddelande

När arbetsgivare kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen och chefen har en tydligare roll i samverkan med vården och Försäkringskassan så leder det till friskare medarbetare och snabbare återgång i arbete. Det visar ett lokalt projekt i kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby där Försäkringskassan, kommunerna och lokala vårdgivare deltagit. Nu håller projektet en slutkonferens i Alvesta där bland annat Mandus Frykman, regeringens samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, deltar.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet1.10.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum