Umeå kommun

Samarbete om hållbar stadsutveckling i norra Sverige

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar att Umeå kommun ska delta i en regionalfondsansökan till Tillväxtverket om hållbar urban utveckling. Syftet med ansökan som görs tillsammans med Skellefteå, Luleå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, samt forskningsinstitutet RISE, är att ta ett gemensamt ansvar för stadsutvecklingen i norra Sverige.

– Umeå kommun har redan i dag höga ambitioner på hållbarhetsområdet och genom den här ansökan positionerar vi oss tillsammans med andra städer för norra Sverige. Målet är att tillsammans möta de utmaningar vi står inför. skapa en attraktiv region för 1 miljon invånare, en region med klimatneutral hållbar stadsutveckling och hållbara livsmiljöer, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Tillväxtsverkets utlysning är uppdelad i två steg, där den första omfattar att utforma en gemensam strategi/genomförandeplan under första halvåret 2023. RISE föreslås koordinera arbetet och hålla ihop analyserna. Umeå kommun föreslås ha en något större roll än övriga kommuner i genomförandet av steg 1. Detta då Umeå kommun är den största kommunen och deltar i fler EU-och nationellt relaterade arbeten. Umeå kommuns delaktighet tar därmed utgångspunkt i redan pågående processer och kan genomföras med befintlig arbetstid.

Steg 2 omfattar genomförande av planen i samverkan med nationella myndigheter under 2024 och framåt. 7–8 genomförandeplaner kommer att antas och totalt för hela regionalfondsprogrammet finns 700 miljoner kronor avsatta.

Syftet med projektet (steg 1 och 2) är att gemensamt stärka förmågan att planera och realisera övergången till klimatneutralitet i städerna, att stärka hela regionens innovations-och utvecklingskapacitet samt stärka förmågan att attrahera och förvalta offentliga och privata investeringar i en hållbar samhällsutveckling med rikt socialt kapital.

I samarbetet mellan städerna (N6-samarbetet) har följande områden identifierats för gemensam utveckling:

  • Klimatomställning och mobilitet
  • Social hållbarhet, kultur och boendemiljöer
  • Attraktivitet och kompetensförsörjning
  • Ledarskap och omställningsförmåga

Alla kommuner som medverkar i ansökan är även delaktiga i Viable Cities, ett av 17 strategiska innovationsprogram som fokuserar på klimatomställning i städer och Umeå är även utsedd att delta i EU-missionen om 100 klimatneutrala städer 2030.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum