Yrkesplugget i Sverige AB

Samarbetet mellan skola och näringsliv, pusselbiten för att öka elevunderlag samt att skapa anställningsbara elever på gymnasiet.

Dela

I fjol inledde Yrkesplugget ett projekt med Bavaria Stockholm och Bilia personbilar som i år även omfattar samarbete med Din Bil Sverige. Förutom att elever har sin praktik på företagen har samarbetet utvecklats till att gälla också marknadsföring i syfte att öka intresset för utbildningen och att öka elevunderlaget, detta under varumärket "Meckr".

Målsättningen att skapa anställningsbara elever uppfylls inte enbart i ett klassrum. Praktiken på riktiga företag, där eleven får prova på yrket i verkligheten och har en utbildad handledare vid sin sida, är avgörande för att densamme efter tre år skall bli anställningsbar.  

Idén att fokusera på förebilder i syfte att öka elevunderlaget har funnits länge, men i denna form med start hösten 2015.Yrkesplugget valde en av utbildningarna som testpilot, fordons- och transportprogrammet inriktning personbilsteknik. Ett antal elever som tidigare gått på Yrkesplugget som idag jobbar personbilstekniker kontaktades och filmer spelas in med dessa. Filmerna lades in på en fristående sajt och lanserades under ett nytt varumärke "Meckr". Allt med syfte att öka intresset för utbildningen och med målsättningen att öka elevunderlaget.

Nu efter två år så har samarbeten slutits med de stora i bilbranschen. "Vi är otroligt stolta att tre av Stockholms, ja Sveriges största företag i branschen samarbetar med oss, nu även i syfte att öka elevunderlaget" Säger Börje Lundén, marknadschef på Yrkesplugget. 

Projektet www.meckr.se har från och med i höst också lanserats på Facebook- och Instagram. Med start i september kampanjar Meckr nu på sociala medier, via sökord på Google samt i Power Radio via en gemensam budget från Bilia Personbilar, Bavaria Stockholm, Din Bil Sverige och Yrkesplugget. 

"Det är ett långsiktigt projekt, vi vill ju i grunden öka intresset och skapa en mer positiv bild av yrkesutbildningen. Men vi kan redan nu se positiva effekter. Bland annat vad gällde en ökning av förstahandssökande vid gymnasievalet och ansökningar till vuxenutbildning. Vi ser också en klar ökning av intresseanmälningar och inkommande förfrågningar direkt till skolan men också via Meckr.se samt de olika sociala plattformarna. En plus-effekt av projektet som inte är att förringa är att eleverna som nu går på Yrkesplugget och andra yrkesskolor uppmärksammas, vilket i sin tur stärker dem i sina val, något som är mycket bra och viktigt" Avslutar Börje Lundén

Maid Burnic - Bilmekaniker på Volkswagen Stockholm/Bromma
Fler videor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Börje Lundén marknadschef på Yrkesplugget
Börje Lundén marknadschef på Yrkesplugget
Ladda ned bild

Länkar

Om

Yrkesplugget i Sverige AB
Yrkesplugget i Sverige AB
Johannesfredsvägen 9-11
168 69 Bromma

08-514 841 40http://www.yrkesplugget.se

Yrkesplugget startades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss. Tillsammans har de både mångsidig och stor kompetens inom området yrkesutbildningar. 2010 startades Yrkespluggets andra skola, i Uppsala.

Yrkesplugget i Sverige AB har som främsta mål en god ekonomi. Verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i bolaget för att bibehålla en bra och jämn kvalité på både undervisning och lokaler. Skolan satsar på hög personaltäthet och individuella lösningar för sina elever, vilket är ekonomiskt krävande. Trots det är företagets ekonomi stabil och en eventuell lågkonjunktur möter man med tillförsikt. Den goda ekonomin är ett resultat av effektiv resursanvändning. Men också att både personal och elever använder skolans resurser på ett konstruktivt och bra sätt.

Skolans ledning har ett starkt engagemang inom skolutveckling och driver att antal projekt inom området. Man tar också systematiskt emot elever som inte har behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. Yrkesplugget är en skola med god kvalitet och bra resultat. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och utvärderingar visar att både elever och personal trivs vilket är ett gott tecken på en bra fungerande skola.

Yrkespluggets personal har tillsammans arbetat fram gemensamma kärnvärden och kvalitetsmål. De skall genomsyra hela verksamheten och vara ett stöd i vårt dagliga arbete. Våra kärnvärden är:  Elevfokuserade, Kompetenta, Nytänkande, Lösningsinriktade, Branschfokuserade och Mångfald.

Följ Yrkesplugget i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Yrkesplugget i Sverige AB

Motorbranschen & IF Metall certifierar Sveriges första friskola att bli Motorbranschcollege19.6.2018 15:21Pressmeddelande

Yrkesplugget har utbildat tusentals elever sedan starten 2006. Nu blir skolan den första friskolan i Sverige och även första gymnasium i Stockholm att bli certifierad som Motorbranschcollege. ”Det är med stor ödmjukhet och stolthet som vi mottager detta erkännande som utbildare, att bli certifierade som Motorbranschcollege” säger Annelee Bergstrand som är huvudman för Yrkesplugget.

Privat- och kommunägda gymnasieskolor i Stockholm i gemensam kampanj med Arbetsförmedlingen och branschorganisation20.3.2018 17:38Pressmeddelande

På initiativ från TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) och Arbetsförmedlingen går Yrkesplugget, Fredrika Bremergymnasiet (med deras utbildningsanordnare Utbildningsservice) och Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium samman i en kampanj för att öka intresset att utbilda sig till yrkesförare på gymnasium och i vuxenutbildningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum