Svenska Jägareförbundet

Samhällets acceptans för jakt och viltvård - Sveriges Vildnads seminarium 2020

Dela

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Webb-seminariet äger rum fredagen den 27 november kl 10 - 15.

Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 – 15.00

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor

. Vilka samhällsnyttor ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?


Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.


9.50 Är du välkommen att ansluta till seminariet via internet. Ett par minuters praktisk information.


10.00-10.10 Hälsningsanförande Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet


10.10-10.30 Vad krävs för att skapa tillit till förvaltningen – bland jägare och allmänhet? Camilla Sandström, Professor i Statsvetenskap, Umeå universitet


10.35-10.55 Har vi tillräcklig koll på viltstammarnas status och utveckling inom förvaltningen? Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundets viltövervakning


11.00-11.20 Illegal jakt på rovdjur – ett samhällsproblem Erica von Essen, SLU och Norsk institutt for naturforskning


11.25-11.45 Jaktens roll för att hantera invasiva arter Fredrik Dahl, Svenska Jägareförbundets uppdrag kring invasiva (skadliga) främmande djurarter


11.45-12.45 Lunchpaus


12.45-13.05 Viltövervakningens roll för friska viltstammar Erik Ågren, chef för viltsektionen SVA


13.10-13.30 A European perspective – the use of lead in ammunition and the transition to non-lead David Scallan, Generalsekreterare FACE (European Federation for Hunting and Conservation)


13.35-13.55 Den svenska jägarens jaktetik – möjligheter och framtida utmaningar Lara Tickle, SLU


14.00-14.20 Viltolyckor och trafikeftersök Markus Olsson, Svenska Jägareförbundets Vilt- och trafikuppdrag


14.30-15.00 Panelsamtal och summering


Årets seminarium kommer direktsändas via internet i form av ett webb-seminarium.

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 23/11.

Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från.


Skälet till årets webbaserade upplägg är den pågående corona-pandemin. Nästa år hoppas vi återigen kunna välkomna er "på plats"!

Nyckelord

Kontakter

Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet,
bodil.elmhagen@jagareforbundet.se

Om

Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet
Öster Malma
611 91 Nyköping

077-18 30 300https://jagareforbundet.se/

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Följ Svenska Jägareförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Jägareförbundet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum