Svenska Jägareförbundet

Samhällets acceptans för jakt och viltvård - Sveriges Vildnads seminarium 2020

Dela

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Webb-seminariet äger rum fredagen den 27 november kl 10 - 15.

Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 – 15.00

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor

. Vilka samhällsnyttor ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?


Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.


9.50 Är du välkommen att ansluta till seminariet via internet. Ett par minuters praktisk information.


10.00-10.10 Hälsningsanförande Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet


10.10-10.30 Vad krävs för att skapa tillit till förvaltningen – bland jägare och allmänhet? Camilla Sandström, Professor i Statsvetenskap, Umeå universitet


10.35-10.55 Har vi tillräcklig koll på viltstammarnas status och utveckling inom förvaltningen? Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundets viltövervakning


11.00-11.20 Illegal jakt på rovdjur – ett samhällsproblem Erica von Essen, SLU och Norsk institutt for naturforskning


11.25-11.45 Jaktens roll för att hantera invasiva arter Fredrik Dahl, Svenska Jägareförbundets uppdrag kring invasiva (skadliga) främmande djurarter


11.45-12.45 Lunchpaus


12.45-13.05 Viltövervakningens roll för friska viltstammar Erik Ågren, chef för viltsektionen SVA


13.10-13.30 A European perspective – the use of lead in ammunition and the transition to non-lead David Scallan, Generalsekreterare FACE (European Federation for Hunting and Conservation)


13.35-13.55 Den svenska jägarens jaktetik – möjligheter och framtida utmaningar Lara Tickle, SLU


14.00-14.20 Viltolyckor och trafikeftersök Markus Olsson, Svenska Jägareförbundets Vilt- och trafikuppdrag


14.30-15.00 Panelsamtal och summering


Årets seminarium kommer direktsändas via internet i form av ett webb-seminarium.

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 23/11.

Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från.


Skälet till årets webbaserade upplägg är den pågående corona-pandemin. Nästa år hoppas vi återigen kunna välkomna er "på plats"!

Nyckelord

Kontakter

Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet,
bodil.elmhagen@jagareforbundet.se

Om

Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet
Öster Malma
611 91 Nyköping

077-18 30 300https://jagareforbundet.se/

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Följ Svenska Jägareförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Jägareförbundet

​Äntligen - på måndag börjar älgjakten i norr!2.9.2020 15:30:00 CESTPressmeddelande

Tidigt på morgonen den 7 september tar tusentals jägare i norr plats i jakttornen för att kanske få skott på en av de cirka 80 000 älgar som kommer fällas under årets älgjakt. -Det här är årets bästa vecka, när man får träffa gamla jaktkamrater, koppla av från vardagen och komma ut i skogen igen, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent hos Svenska Jägareförbundet i norr. Björn är en av alla de cirka 300 000 jägare som fyller termosen med kaffe, packar ner grillkorv och rökt viltkorv, sätter pejlen på sin karelska björnhund och ger sig ut i skogen på måndag morgon. Han arbetar till vardags med planering av just älgförvaltningen i norra Sverige. På agendan nu är att få bevara den lokala förvaltningen och få till en bättre kvalitet i älgstammen. -Älgstammen är ungefär lika stor som i fjol, så vi kommer förmodligen fälla samma antal även i år, tillägger han. Älgjakten är helig för de flesta jägare här i norr anser Björn och ser fram emot att åter få fylla frysen med det goda och hälsosamm

​Pandemin kan göra fler till jägare12.8.2020 08:43:00 CESTPressmeddelande

Coronapandemin gör att vi ska träffas utomhus och hålla avstånd till varandra. – Jakt är extra mycket rätt, just nu. Du lär dig mer om naturen, får uppleva spännande saker, samt får närproducerat hållbart och klimatsmart kött. Och du kan göra det trots en pågående pandemi. Intresset för att börja jaga kommer troligen att öka i höst, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Det går bra för Sveriges mest hotade fågel – fjällgåsen2.7.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Fjällgåsen var i princip utrotad. Men under de tio senaste åren har ett febrilt arbete från Projekt Fjällgås inneburit att stammen av fjällgäss ökar. Fjällgåsen var i stort sett bara ett minne. I Arjeplogsfjällen fanns endast en spillra kvar. Problemet var att gässen ofta dog utmed sin vanliga flyttväg till övervintringsområdena i Grekland och Asien. Redan i slutet av 1970-talet påbörjade Svenska Jägareförbundet Projekt Fjällgås för att rädda fågeln, som anses globalt hotad. Åtgärderna bestod bland annat av uppfödning och utsättningar. Men det var en vågad idé om att få gässen att övervintra runt Holland istället, som har varit nyckeln till att stammen nu ökar. – Man använde vitkindade gäss som adoptivföräldrar i Arjeplogsfjällen, och de tog med sig sina fjällgåsungar till Holland. Idag övervintrar fjällgässen i Holland och även Tyskland. Dödligheten under flyttningen är nästan ingen alls, säger Niklas Liljebäck som är projektkoordinator på Svenska Jägareförbundet. Under de närmsta dag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum