Linköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden: Nya bostäder i Ryd

Dela

Kommunens ambitioner om att utveckla miljonprogramsområdena fortsätter. Idag fattar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att tillstyrka förslaget om nya bostäder i Ryd. Samhällsbyggnadsnämnden ger idag även grönt ljus till planläggning av en ny vårdcentral vid Länsstyrelsen, men med vissa förbehåll.

Ärende 7: Plan för 570 nya bostäder i Ryd färdig

Kommunens ambitioner om att utveckla miljonprogramsområdena fortsätter. Idag fattar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att tillstyrka förslaget om nya bostäder i Ryd. Förutom nya bostäder bidrar planen till att utveckla stadsdelens miljö och ger fler boendeformer.

Ostbrickan 2 är en stor fastighet i Ryd med drygt 900 hyreslägenheter som byggdes under miljonprogrammet. Den nya detaljplanen för området innehåller cirka 570 nya bostäder samt en ny förskola för cirka 100 barn. Den nya bebyggelsen ger ett mer varierat bestånd av lägenheter och upplåtelseformer, när ett antal parkeringsplatser som idag används i liten utsträckning bebyggs.

– Vi behöver bygga bostäder även utanför Linköpings innerstad. Ryd har många hyresrätter sedan tidigare, min förhoppning är att denna nybyggnation ska bidra med både bostadsrätter och hyresrätter för studenter och därmed öka blandningen av boendeformer, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Med ny bebyggelse kan Ryd göras attraktivt för en större målgrupp, samtidigt som segregationen kan minska och den upplevda tryggheten i området kan öka. Samtidigt värnar planen de kvaliteter som finns i den befintliga bebyggelsen med gårdar, uteplatser och kulturvärden.

Husen kommer att byggas på parkeringsytor, som inte är fullt utnyttjade idag. Bilparkering kommer ske längs gatan, i samlade parkeringar i södra delen av fastigheten, eventuellt i parkeringsgarage under nya hus eller i eventuella separata parkeringsgarage.

Ärende 9: Ny vårdcentral kan bli verklighet vid Länsstyrelsen

Region Östergötland och fastighetsägaren vill bygga en ny vårdcentral vid Länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ger idag grönt ljus till planläggning, men med vissa förbehåll.

Det är Lilium Fastigheter som inkommit med en planansökan för utveckling av fastigheten Amasonen 3 vid Länsstyrelsen. Fastighetsägaren samverkar med Region Östergötland och vill bygga en ny vårdcentral. Även äldrebostäder och bostäder kan bli aktuella.

– Det är väldigt positivt att det byggs en till vårdcentral i centrala Linköping. För oss är tryggheten viktig och det kan vi åstadkomma genom liv och rörelse i kvarteret även kvällstid. Därför vill vi se även bostäder i det nya huset, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Marken som planeras för byggnation är det som idag utgör parkeringen vid Länsstyrelsen. Planen förutsätter att nya parkeringsplatser kan skapas.

Arbetet med ny detaljplan förväntas prövas med utökat planförfarande och bedöms inledas tidigast 2018. Ambitionen är att vårdcentralen ska vara på plats till 2021.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum