Region Örebro län

Samhällsbyggnadsnämnden vill inte se sänkt hastighet på länets väger

Dela

Sänk inte hastigheten på väg 244 samt förbättra väg 50 och 52 så att hastigheten kan höjas till 100 så snart som möjligt. Det är vad en enig samhällsbyggnadsnämnd svarar på Trafikverkets förslag om justerade hastigheter på de aktuella vägarna.

Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen i trafiken, och ett verktyg i detta arbete är justerade hastigheter. I samband med att Trafikverket tar fram ett förslag till nya hastigheter får en rad instanser, däribland Region Örebro län, chansen att tycka till. Den möjligheten tog samhällsbyggnadsnämnden vara på vid gårdagens sammanträde där hastigheterna på väg 244, väg 50 och väg 52 var uppe för diskussion.

Bygg mitträcke – och höj till 100

När det gäller väg 50 är det den 54 kilometer långa sträckan mellan Lindesbergs södra infart och länsgränsen mot Dalarna som är aktuell. Där varierar hastigheten i dag mellan 70 och 90 kilometer i timmen, med undantag för genomfarten av Guldsmedshyttan och Storå där skyltarna visar 50. Trafikverket önskar justera hastigheten till 80 kilometer i timmen i största möjliga utsträckning.

- Från Region Örebro läns sida vill vi inte att Trafikverket sänker hastigheterna på sträckan utan vi vill så snart som möjligt se en mittseparerad 100-väg, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom ett mitträcke menar Nina Höijer att förbättringar av backarna Hinderbacken, Hällabacken och Silverhöjdsbacken skulle vara positivt för, i första hand, de godstransporter som trafikerar vägen.

- Vi hoppas naturligtvis att Trafikverket sätter stor vikt vid våra önskemål, och att det inte dröjer särskilt lång tid förrän det är tillåtet att på ett tryggt sätt köra 100 kilometer i timmen genom Örebro län på väg 50, säger Nina Höijer.

Väg 52 bör bli en 100-väg

Samma resonemang för nämnden gällande väg 52 där Trafikverket dels vill höja från 70 till 80 kilometer i timmen, dels sänka från 90 till 80 kilometer i timmen.

- I samhällsbyggnadsnämnden har vi tagit beslut om att utreda riksväg 52, och fram tills det att vi vet vilka åtgärder som ska genomföras vill vi inte se några hastighetssänkningar, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nej till 80 på väg 244

På väg 244, som binder samman väg 50 och väg 63, vill nämnden inte se en justering av hastigheten till 80 kilometer i timmen. Inte ens på kort sikt.

- När vi vägt in alla faktorer tycker vi i samhällsbyggnadsnämnden att det tidigare beslutet att ha 90 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet mellan Lilla Mon och Stribergskorset kan gälla även fortsättningsvis. Vi tycker inte att det är rätt att sänka hastigheten på den aktuella sträckan förrän väg 50 norr om Örebro har förbättrats och fått höjd hastighet, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Magnus Lagergren, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 070-296 61 71

Lars-Göran Zetterlund, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 070-642 64 79

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum