Umeå kommun

Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva fïlmijne Ubmejen bïjrra ("Samiska nationaldagen firas med en film om Ubmeje" på umesamiska)

Dela

Ubmeje är Umeå på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer alltid har funnits, bott och verkat. Umeå kommun och Delegationen för samiska frågor har tagit fram en film om namnet inför samiska nationaldagen 6 februari. Ubmeje är Umeå och Umeå är Ubmeje.

– Den här filmen fyller en viktig funktion för oss alla som en påminnelse om att vi lever i Saepmie (sydsamiska) och att Ubmeje är en del av det. Det samiska är en del av vår lokala historia, men också i allra högsta grad något verkligt, modernt och levande i dag, här och nu, säger David Kroik, språkrör för Delegationen för samiska frågor i Umeå.

Umeå ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län. Umesamiska är ett av de fem samiska språken som av hävd talas i Sverige och språket användes i de äldsta böckerna som trycktes på samiska i Sverige med start på 1600-talet. Umeå heter Ubmeje på umesamiska, ett namn som staden delar med älven. Namnet är ljudbeskrivande och kommer av älvens forsar och betyder ungefär ”den brusande” eller ”den dånande”. Allt talar för att stadens namn har ett samiskt ursprung.

– Att lyfta och synliggöra namnet Ubmeje ger majoritetsbefolkningen en signal att den samiska kulturen är en naturlig del av Umeå. Det är också ett led i att höja statusen för de samiska språken och bidrar till att revitalisera dem, säger Peter Steggo, minoritetssamordnare, Umeå kommun.

Umeå kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för samiska. Det innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk, gemensam historia och egna sedvänjor. Umeå är en del av Sápmi, ett område där samer alltid har bott, verkat och utövat sin kultur. Umeå har fortfarande stark samisk närvaro med samisk befolkning och samiska institutioner, till exempel Svenska Samernas Riksförbund, Såhkie – Umeå sameförening och Umeå universitet som bedriver forskning och utbildning i samiska samhällsfrågor, kultur och språk.

Läs mer om lagen och kommunens minoritetsarbete på www.umea.se/minoriteter.

Samiska nationaldagen firas 6 februari sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.

Filmerna kommer att textas senare.

Kontakt

Peter Steggo
minoritetssamordnare
Umeå kommun
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Ulla Barruk Sunna
Delegationen för samiska frågor
072-533 90 03
ub.sunna@biegga.com

Michael Lindblad
Delegationen för samiska frågor
070-367 40 43
michael.lindblad@umu.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum