Umeå kommun

Samisk enhet öppnas på Tegs vård- och omsorgsboende

Dela

Utifrån önskemål från äldre samer har äldrenämnden beslutat att en samisk enhet ska öppnas inom vård- och omsorgsboende. Planen är att den samiska enheten ska stå klar senast under våren 2023.

2021 skickade äldreomsorgen en enkät till äldre personer som identifierar sig som samer. Enkäten besvarades av 10 personer (8 kvinnor, 2 män), 3 personer mellan 55–64 år och 7 personer 64-79 år. Av de svarande ansåg 90 % att det är viktigt med en särskild enhet med samisk inriktning på vård-och omsorgsboende.

–  Även om det var få svaranden på enkäten är det samstämmigt med önskemål som under lång tid framkommit och diskuterats på kommunens och äldreomsorgens öppna samråd med samer samt referensgruppen kring äldreomsorg och samiska frågor, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Vikten av att upprätthålla kulturell identitet och språk

Inomhusmiljön på enheten kommer att utformas i samspel med äldreomsorgens minoritetssamordnare och i dialog med samiska äldre i Umeå. Även utemiljön kommer att anpassas. Önskvärt är till exempel en eldstad med bänkar runt för helårsnyttjande och ett vindskydd i samband med eldstaden som ger såväl skydd som integritet i utemiljön.

Om förvaltningsområde

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska sedan 2010, finska sedan 2011och meänkieli sedan 2019 efter beslut i kommunfullmäktige.

Att ingå i förvaltningsområde innebär att kommunen har särskilda skyldigheter mot minoritetsgrupperna. 2018 skärptes lagen så att en kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum