Svenska kyrkan

Samiska rådets kulturpris till regissören Amanda Kernell

Dela

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela filmregissören Amanda Kernell 2017 års samiska kulturpris, för filmen Sameblod. Hon visar i sin långfilmsdebut hög grad av mod och mognad att ta upp frågor som går rakt in i den samiska erfarenhetens kärna och smärtpunkt, skriver Samiska rådet i sin motivering.

Filmregissören Amanda Kernell får samiska rådets kulturpris 2017. Foto: Carla Orrego Veliz .
 

Kulturpriset kommer att delas ut under nästa veckas kyrkomöte i Uppsala, onsdag den 22 november kl 17:45 i Uppsala Konsert & Kongress. Då visas även en trailer för filmen.

I sin motivering till årets pris konstaterar Samiska rådet att filmen Sameblod är en stark berättelse med ett högst aktuellt tema. Rådet vill särskilt lyfta fram att ”filmen genom sin förmåga att beröra starkt bidragit till att, för en stor publik i Sverige och runt om i världen, vidga förståelsen för och kunskapen om Sápmi och samernas livsvillkor: om 1930-talets rasbiologi, om kolonisationen och dess efterverkningar.

– Filmen Sameblod och dess fantastiska skådespelare berör alla, säger Sylvia Sparrok, ordförande i Samiska rådet. Den visar en mörk tidsepok under statsmaktens rasbiologiska förehavanden gentemot samerna – en epok som är så viktig att belysa och bekräfta, trots det smärtsamma.

Samiska rådet skriver vidare: ”Att känna historien är en förutsättning för att förstå samtiden och för att kunna nå försoning i framtiden. Detta perspektiv har även Vitboken om Svenska kyrkan och samerna tagit fasta på.

– Sameblod är ett viktigt bidrag till att synliggöra delar av samernas historia, betonar Sylvia Sparrok.

Prisade filmer
Amanda Kernell är regissör och manusförfattare från Umeå, numera bosatt i Köpenhamn. Filmstudier vid Den Danske Filmskole 2009-2013 med examen från regilinjen.

Efter en rad uppmärksammade och prisade kortfilmer kom Sameblod som varit nominerad i tävlan och vunnit priser på en lång rad filmfestivaler och nått stor publik världen över. Amanda Kernell arbetar nu på ett nytt långfilmsprojekt.

Fakta

Samiska rådets kulturpris, 10 000 kr, har delats ut varje år sedan 1997.

År: Pristagare:
1997 Lars Levi Sunna
1998 Johan Märak
1999 Ellen Syvia Blind
2000 Sáminuorra
2001 Else-Maj Blind
2002 Gösta Bergkvist
2003 Eva Rehnfeldt
2004 Lars Wikström
2005 Margareta Stenberg och Anna Dynesius
2006 Elli-Karin Pavval
2007 Laila Fjällgren och Jon-Paul Persson
2008 Bo Lundmark
2009 Solveig Labba
2010 Valborgs Mangs Märak
2011 Inger Mattsson och Aina Jonsson
2012 Johan Kitti
2013 Kören Sámi Jienat
2014 Ungdomskören Vaajmoe
2015 Maj Lis Skaltje
2016 Lars-Anders Baer
2017 Amanda Kernell

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum