Svenska kyrkan

Samiska rådets kulturstipendium till Maj Lis Skaltje

Dela

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat tilldela Maj Lis Skaltje 2015 års samiska kulturstipendium. Hon får det för sitt arbete med att gestalta och återupprätta jojken som uttryck för samisk andlighet.

Maj Lis Skaltje. Foto: Erik Vallsten

Maj Lis Skaltje har genom film och i bokform dokumenterat och fört fram berättelsen om jojken som uttryck för samisk kultur och existens och dess nära koppling till naturen.

- Vi samer har alla en relation till jojken och all den rikedom som den bär på. Maj Lis Skaltje har på ett fantastiskt sätt synliggjort jojkens berättelser och dess existentiella betydelse för oss, kommenterar Sylvia Sparrok, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Maj Lis Skaltje, född 1940, är uppvuxen i Báste sameby och har verkat som journalist, författare och konstnär. Hon bor i Puoltsa i Kiruna kommun. Hennes bok Minsta lilla liv har sin jojk och filmen Jojk kom ut 2014. Det samiska kulturstipendiet är på 10 000 kronor.

Om Samiska rådet:
Samiska rådet i Svenska kyrkan har till uppgift är att främja samisk kultur och språk i kyrkolivet inom Svenska kyrkan samt bevaka samers rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle.

Rådet finns sedan 1997 och består av sju ledamöter. De väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen. Rådet samarbetar också med systerkyrkorna inom Sápmi.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum