Norrköpings kommun

Sammanhållen organisation för kommunens lokaler

Dela

Den 26 mars kommer styrelsen i Rådhus AB att ta ställning till ett förslag om att delar av det kommunala bolaget Norrevos verksamhet samt den strategiska lokalplaneringen går över till kommunal förvaltning från och med den 1 januari 2022.

Förslaget innebär att planering, byggande och drift av samhällslokaler fortsättningsvis kommer att organiseras och samordnas inom samhällsbyggnadskontoret.

– Norrevo har arbetat aktiv och säkerställt en positiv utveckling av kommunens fastighetsförvaltning med god kvalitet, och det ska vi ta tillvara. Att Norrevos organisation föreslås gå upp i kommunal förvaltning innebär att vi skapar en sammanhållen och tydligare organisation för planering, byggande och drift, säger Anna Thörn, kommundirektör och vd i Rådhus AB

Enligt förslaget kommer det under våren att påbörjas ett projekt som ska arbeta fram hur verksamheten ska samordnas och utvecklas på bästa sätt.

– Vi planerar för en smidig övergång för både de verksamheter som hyr lokaler och för medarbetare. Målet är att en gemensam samordnad organisation för kommunens lokaler ska bidra till en tydligare och effektivare styrning. Både avseende det dagliga arbetet och den långsiktiga lokalplaneringen, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Norrevo AB bildades 2015 och sedan dess har utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter drivits i bolagsform. Enligt beslutet omfattas inte de fastigheter som ägs av Norrevo och Norrevos dotterbolag Näringslivsfastigheter av förändringen.

Inriktningsbeslutet fattas av Rådhus AB den 26 mars. Beslutet om bolagsförändringen planeras att tas i kommunfullmäktige den 31 maj.

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: kommundirektör, vd Rådhus AB
Telefon: 0730-20 20 36

Olle Vikmång (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande, styrelseordförande Rådhus AB
Telefon: 0706-87 15 38

___________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 076-128 11 94

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan21.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Samverkansprojekt Jakten på plasten har resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Genom att ta bort onödiga plastprodukter ur sortimentet, minska användningen av flertalet plastprodukter och öka andelen återvunnen plast så har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping tillsammans minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 ton CO2 per år.

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah14.4.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

I oktober 2020 var en hemtjänsttagare utan mat och dryck under ett och ett halvt dygn i ett svalt bostadshus. Hemtjänsten gjorde under perioden tre besök hos personen men på grund av brister i informationsöverföringen uppmärksammades inte vilken tid som förflutit sedan personen senast åt eller drack. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum