Umeå kommun

Samråd av plan för I 20-området över sommaren

Dela

En ny fördjupad översiktsplan för I 20-området är inom kort på samråd. Planen innebär ett stort och långsiktigt projekt med sikte på en helt ny stadsdel, möjlighet till fler än 20 000 bostäder och tillhörande parker, butiker och skolor.

– I 20 är ett av våra viktigaste markområden, det ligger stadsnära och är en bra resurs när Umeå växer, men det kommer att ta lång tid innan det är klart att börja bygga, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Området har tidigare funnits med för utredning i översiktsplanen för Umeås framtida tillväxtområde (2011). Nuvarande planförslag började tas fram i januari 2018.

Etappvis utbyggnad

Planen ska tydligt visa hur området etappvis kan byggas ut till en blandstad med bostäder, verksamheter och sammanhållna grönområden enligt den gällande översiktsplanens strategier. Den ska också underlätta planering av Sandbäcken, ett nytt område för handel väster om Green Zone på Ersboda, och skapa möjligheter för handel och annan verksamhet längs Norra länken.

Hållbar trafik

Den framtida nya stadsdelen ska ha bra förutsättningar för gång-, cykel- och busstrafik. Busslinjer är tänkta att gå centralt genom området med all bebyggelse inom 500 meter. I planen finns också två möjliga väganslutningar till Norra länken som ska diskuteras med Trafikverket.

– Strategiska platser med samhällsservice av olika slag, det vi kallar noder i planen, är viktiga när vi planerar trafiken i området, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Försvaret fortsätter

Planen ska också se till att försvaret kan fortsätta och utveckla sin verksamhet i området i framtiden. En utredning tillsammans med Försvarsmakten under 2019 ska göra klart förutsättningarna för att flytta försvarets verksamhet söder om Norra länken till lägen längre norrut för att ge plats för ny bebyggelse.

Mer information:

Förslaget till översiktsplan, fördjupning för I 20-området, finns i handlingar för kommunstyrelsens planeringsutskott, riktade till medier på www.umea.se/handlingar (tillfällig publicering). När samrådet startar publiceras förslaget offentligt på kommunens webbplats.

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum