Umeå kommun

Samråd för området mellan Tomtebo och Carlshem

Dela

Nu pågår samråd för en del av naturområdet mellan Tomtebo och Carlshem. Där planeras bland annat för en ny skola samt idrotts- och fritidsanläggningar. I planen finns även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen. Alla som är intresserade av planerna för området är välkomna till ett drop-in möte i Carlshöjdsskolans matsal måndag 9 mars.

Illustration över planområdet.
Illustration över planområdet.

– Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och det är därför som kommunen valt att utreda möjligheten att bebygga området mellan Carlshem och Tomtebo, säger Nelli Nilsson, planarkitekt.

Skolan som planeras i området är en högstadieskola samt eventuellt särskola. Detaljplanen ger även möjlighet att bygga fritidsgård och bibliotek. En idrottshall, fotbollsplaner och ytor för spontanaktivitet finns med i planförslaget. Skolan, idrottshallen och en fotbollsplan ingår i genomförandets första etapp, fler fotbollsplaner kan bli aktuella i ett senare skede. I den norra delen av planområdet planeras för en mindre andel bostäder samt för ett gruppboende och en förskola.

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen

Malmvägen ska enligt förslaget förlängas mot Tomtebovägen för att skapa en god anslutning till det nya området och avlasta cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4. Då Malmvägen går genom det nya området och förbi den planerade skolan kommer vägen att få en stadsmässig utformning. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen och bli ett genare alternativ för många gående och cyklister till och från Tomtebo.

Grönområdet med mountainbikespår och pulkabacke

Grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem används flitigt för friluftsliv och rekreation. Här finns bland annat skidspår, mountainbikespår och en pulkabacke. Mountainbikespårets nuvarande sträckning påverkas av den planerade skolan och fotbollsplanerna. För att minimera planens påverkan på spåret föreslås att delarna som påverkas av planen omlokaliseras till befintliga stigar. Skogsstigar inom planområdet bevaras så lång det är möjligt. Pulkabacken söder om Malmvägen tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Östra kullen (Sopberget i folkmun) har stor potential och kan iordningställas för att ersätta Pulkabacken som försvinner.

– Planförslaget skapar nya rekreationsvärden inom området, etablering och utvecklig av idrottshall, fotbollsplan och andra ytor för organiserade- och spontana fritidsaktiviteter och kultur. Det bidrar till att områdets utbud av rekreation och kommunal service ökar, säger Nelli Nilsson, planarkitekt.

Drop-in möte 9 mars i Carlshöjdsskolans matsal

Måndag 9 mars, drop-in klockan 17–19 i Carlshöjdsskolans matsal, presenteras planförslaget av representanter från olika verksamheter inom Umeå kommun. Planförslaget finns på samråd fram till måndag 16 mars 2020.

Mer information och samtliga handlingar finns på www.umea.se/tomtebocarlshem.

Mer information

Nelli Nilsson
planarkitekt
090-16 14 18
nelli.nilsson@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration över planområdet.
Illustration över planområdet.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum