Umeå kommun

Samråd för planerat äldrecenter på Väst-Teg

Dela

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen på Väst-Teg planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av seniorboenden, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Arbetet med en ny detaljplan pågår och ett planförslag finns på samråd fram till 17 april. Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdag 10 april, klockan 18–20 i Tegs centralskolas matsal.

Illustration av området. Arkinova Arkitekter.
Illustration av området. Arkinova Arkitekter.

– Planen kommer göra det möjligt att bygga många lägenheter i ett centralt läge på Teg. Exploateringen blir större än vad som är vanligt i området men ambitionen är att bebyggelsen ska harmonisera med befintlig bebyggelse, säger Jonas Söderlind, planarkitekt.

Se planförslaget i 3D
www.umea.se/vasterteg finns mer information och samtliga handlingar som hör till arbetet med detaljplanen. På projektsidan finns även möjlighet att ta del av projektet i kommunens 3D-karta. I den kan du se ungefär hur det är tänkt att de nya byggnaderna ska se ut och hur de förhåller sig till omgivningen.

Samrådsmöte onsdag 10 april
Onsdag 10 april är alla som är intresserade välkomna till ett samrådsmöte. Drop-in klockan 18-20 i Tegs centralskolas matsal. På mötet finns Umeå kommun på plats för att visa upp planen samt för att ta emot synpunkter och svara på frågor och funderingar. Bostaden är också med och berättar bland annat mer om de olika typer av boenden för äldre som området kommer att erbjuda.

Mer om planförslaget
De nya byggnaderna kommer att vara tre till sex våningar höga. Fem byggnader står med gavelfasad mot Bokvägen. Mot Verkstadsgatan planeras två större bostadshus i fem till sex våningar. Bostädernas länkas samman med en lägre del som kan inredas med gemenskapslokaler. Utemiljön ska kännetecknas av genomsiktlighet och bostäder placeras så de får mycket ljusinsläpp. Till husen hör ett stort underjordiskt garage och gemenskapslokaler. Det finns planer på att utveckla den befintliga parken i norra delen av planområdet.

Området är planerat att vara klart etappvis under 2022/2023.

Mer information:

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
070-688 09 94
jonas.soderlind@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Nyckelord

Bilder

Illustration av området. Arkinova Arkitekter.
Illustration av området. Arkinova Arkitekter.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum