Solna stad

Samråd om ny skola och bostäder i Huvudsta

Dela

Samråd ska genomföras för en ny skola i Huvudsta, samt nya bostadskvarter och stadsradhus. Planförslaget innebär en säkrare trafikmiljö i anslutning till den nya skolan, och bidrar till att omvandla Armégatan från trafikled till trygg och levande stadsgata.

Vy från Armégatan strax väster om planområdet. Bild: Pavel Vavilov Studio
Vy från Armégatan strax väster om planområdet. Bild: Pavel Vavilov Studio

Byggnadsnämnden har beslutat att samråd ska genomföras om detaljplanen för ny skola med fullstor idrottshall i Huvudsta. Den nya skolan möter det växande behovet av elevplatser i Huvudsta. Detaljplanen omfattar även 250 nya bostäder samt 27 stadsradhus vid Armégatan.

– Med den nya skolan i Huvudsta tar vi ansvar för ett växande Solna, samtidigt som nya bostadskvarter och omvandlingen av Armégatan från trafikled till stadsgata bidrar till en tryggare och mer levande stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Nu bygger vi en ny modern skola i Huvudsta som motsvarar framtidens krav på undervisning. Det nya planförslaget innebär också en bättre placering av skolan, med större skolgård och tryggare trafikmiljö, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Större skolgård och fullstor idrottshall

Den nya skolan i Huvudsta byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i Huvudsta och får en kapacitet för 750 till 900 elever. Skolan placeras i det nordvästra hörnet av den nya skoltomten mot Armégatan och Kristinelundsvägen. Det nya förslaget innebär en betydligt större skolgård – den befintliga fotbollsplanen flyttas söderut och anläggs som en del av skolgården, efter att Tallbackaskolan rivits och eleverna flyttat över till den nya skolan. Skolan föreslås få en skolgård på 12 000 kvadratmeter samt en fullstor idrottshall.

Nya bostäder och tryggare skolväg

Detaljplanen omfattar även ny bebyggelse för bostäder, med cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus samt 27 nya radhus. Armégatan omvandlas från trafikled till en levande stadsgata, med bättre trafikmiljö för fotgängare, cyklister och bussresenärer. Detaljplanen bidrar till ambitionen att skapa säkrare och tryggare vägar till och från skolan.

Nästa steg

Byggnadsnämnden beslutade den 3 februari 2020 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.

Kontakter

Bilder

Vy från Armégatan strax väster om planområdet. Bild: Pavel Vavilov Studio
Vy från Armégatan strax väster om planområdet. Bild: Pavel Vavilov Studio
Ladda ned bild
Radhus. vy från östra delen av Krysshammarvägen Vy från östra delen av Krysshammarvägen. Bild: Pavel Vavilov Studio
Radhus. vy från östra delen av Krysshammarvägen Vy från östra delen av Krysshammarvägen. Bild: Pavel Vavilov Studio
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum