Norrköpings kommun

Samtliga kommunens gymnasieskolor får godkänt av Skolinspektionen

Dela

Skolinspektionen har granskat gymnasieskolorna för att undersöka hur Norrköpings kommun arbetar för att utveckla utbildningen, vilket utbud av program som erbjuds samt hur förutsättningar skapas för elevernas lärande. Granskningen visar att samtliga gymnasieskolor i kommunens regi fungerar väl.

Bild: Shutterstock
 

I december i fjol besökte Skolinspektionen Norrköping, som en av 30 utvalda kommuner, för kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Syftet är att granska kommunens arbete med att utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och tillgodose ett allsidigt utbud. Skolinspektionens granskning visar att gymnasieskolan i Norrköpings kommun fungerar väl och därmed avslutas kvalitetsgranskningen.

Beslutet, som blev offentligt den 24 januari, visar att Skolinspektionen bland annat bedömer

  • att Norrköpings kommun har ett system för resursfördelning inom gymnasieskolan som tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov
  • att kommunen genomför andra insatser i strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • att den centrala elevhälsan som bereder ansökningar om tilläggsbelopp har ett nära samarbete med verksamheterna för att skapa en bra organisation kring elever i behov av särskilt stöd. Det handlar exempelvis om att stötta tjejer med lägre resultat, vilket lett till att kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet har ökat.
  • att kommunen följer upp och utvärderar resursfördelningens effekter
  • att kommunen har metoder för att inhämta relevant information om gymnasieskolans resultat
  • att kommunen utifrån ett identifierat behov genomför en riktad insats mot den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) med hjälp av förstelärare, som ska samarbeta med skolans ledning och lärare i syfte att öka samsynen och likvärdigheten kring APL samt öka elevernas måluppfyllelse i både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen
  • att kommunen verkar för att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar
  • att kommunens länssamarbete ger eleverna möjlighet att söka skolor i närliggande kommuner och därmed breddar utbudet ytterligare. Samarbetet ska även stärka underlaget till Linköpings universitet

Skolinspektionens beslut i sin helhet finns här.

– Jag är mycket glad över Skolinspektionens beslut. Det ett är kvitto på att vårt arbete för en hög kvalitet på Norrköpings gymnasieutbildningar har lönat sig, säger Anders Palmgren, gymnasiechef för Ebersteinska och Hagagymnasiet.

– Vi kommer fortsätta verka för en god kvalitet och utveckling i våra gymnasieskolor för att kunna erbjuda våra elever bästa möjliga utbildning, säger Claes Göransson, gymnasiechef Kungsgård och De Geergymnasiet.

– Det är väldigt roligt att konstatera att gymnasieskolans styrning och ledning håller hög kvalitet. Skolinspektionens rapport visar att ledarskapet i gymnasieskolan är mycket bra, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Kontaktpersoner
Anders Palmgren
Titel: gymnasiechef på Hagagymnasiet och Ebersteinska gymnasiet, Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 15 17

Claes Göransson
Titel: gymnasiechef på Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet
Telefon: 073-020 23 58

Olle Johansson (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 073-020 17 20

________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Let's create Norrköping! 
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pågående regeringsförhandlingar ger osäkra budgetförutsättningar för Norrköpings kommun22.10.2018 15:00Pressmeddelande

Kommunstyrelsen har idag den 22 oktober fått presenterat för sig budgetförutsättningar för de kommande fyra åren 2019-2022. Det osäkra politiska läget som råder på riksnivå gör att det inte går att räkna in de satsningar som aviserats av S och MP regeringen, vilket påverkar kommunens budgetförutsättningar negativt. Att de saknas besked om dessa pengar gör budgetarbetet ännu besvärligare. Utgångsläget för årets budgetarbete (inklusive verksamheternas äskande) visar nu på ett åtgärdsbehov på 280 miljoner kronor. – Eftersom det fortfarande råder ett osäkert politiska läge på riksnivå kan vi inte räkna in de satsningar som S och MP regeringen tidigare aviserat. Därför blir nämndernas åtgärdsbehov inför 2019 större än vad vi tidigare hade räknat med. Budgetläget var redan tidigare allvarligt och vi behöver arbeta långsiktigt med att minska kostnadsnivån. Skulle det visa sig att aviserade satsningar ändå genomförs kommer dessa pengar att tillföras nämnderna i ett nytt budgetbeslut, säger Lar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum