Värmdö Kommun

Samverkan för lägre kostnader och ökad kvalitet

Dela

Värmdö, Nacka och Vaxholm går samman för bättre arbete med gode män och förvaltare. Kommunerna har tecknat ett samverkansavtal för myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten. Avtalet gäller från den 1 december.

Ambitionen med samarbetsavtalet är att begränsa kostnadsutvecklingen och utveckla organisationen för att möta det ökade behovet av gode män och förvaltare. Avtalet innebär i praktiken att tjänstemän i Nacka kommun arbetar på uppdrag av både Nacka överförmyndarnämnd och Värmdö kommun och Vaxholm stads gemensamma överförmyndarnämnd. 

- Om tre kommuner kan skapa bättre och billigare verksamhet för medborgarna tillsammans än var och en för sig så ska vi naturligtvis göra det. Överförmyndarverksamheten är ett bra exempel där vi kommer att lyckas med just detta, säger Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör i Värmdö kommun.

Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 ett avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd där Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Verksamheten har idag en relativt begränsad omfattning.

-  Att jobba tillsammans över kommungränserna är både utvecklande, kostnadseffektivt och ger bättre förutsättningar för god service. Det känns glädjande att Vaxholm medverkar i ytterligare en ny samverkan tillsammans med två starka parter, säger Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholms stad.

Överförmyndarnämnden i Nacka har en högre grad av digitalisering och arbetar sedan tidigare systematiskt med utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer.

- Det är första gången vi jobbar tillsammans på det här sättet. Genom ett samverkansavtal kan vi arbeta för mindre sårbarhet i verksamheten och säkerställa ökade möjligheter att hålla jämn och hög kvalitet i alla tre kommuner över tid. Dessutom ökar vi tillgängligheten för medborgare och gode män genom att bredda nätverken med både fler personer, kunskap och erfarenheter, säger Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun.

Högre kvalitet och lägre kostnader

Avtalskommunerna har en gemensam utmaning med ökad befolkning inom gruppen äldre. Genom avtalet ökar möjligheten till att begränsa kostnadsutvecklingen och att utveckla organisationen för att möta det ökade behovet av gode män och förvaltare. Samarbetet bidrar också till en minskad sårbarhet och minskad risk för kvalitetsbrister, förenkla myndighetskontakter samt underlätta rekrytering av nya gode män och förvaltare.

Oförändrat uppdrag

Överförmyndarnämndens arbete förändras inte, och skyldigheter och rättigheter för ställföreträdare och huvudmän kvarstår. Det nya samarbetsavtalet förändrar inga pågående uppdrag och alla uppdrag går med automatik vidare till den nya organisationen.

Samverkansavtalet sträcker sig över tre år och gäller från och med den 1 december fram till 31 december 2022. 

Nyckelord

Kontakter

Fredrik NornvallTillförordnad kommundirektör

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje. Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

0857047448fredrik.nornvall@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Växel: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se/

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum