Järfälla Kommun

Samverkan och tidigt stöd ska hjälpa Järfällaungdomar i riskzonen

Dela

Järfälla satsar på tidiga insatser för unga på väg in i missbruk och kriminalitet. Under september startar ett nytt projekt där skola, socialtjänst, polis och fritidssektor samverkar.

– Det här är en åtgärd av många för att i tidigt skede stoppa rekryteringen till kriminella gäng, genom att kommunen samordnar sina resurser och riktar dem dit behoven är som störst, säger Dan Engstrand, ordförande i socialnämnden (M).

Tidiga och frivilliga stödinsatser ökar möjligheten att bryta destruktiva vanor. Samverkan fokuserar på unga i åldern 12-18 år där det finns oro för kriminalitet eller missbruk och där de vanliga stödsystemen inte räcker till. Dessa ungdomar ska erbjudas stöd från olika professionella samtidigt.

– Jag är själv socionom i grunden och har jobbat med unga i riskzon. När vi lyckas fånga upp unga människor tidigt och stötta dem till att hitta vägar bort från negativa beteendemönster, är det en stor vinst inte bara för individerna själva utan för hela samhället, säger Nikoletta Jozsa (L), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Järfälla erbjuder många öppna stödinsatser för ungdomar och deras familjer, till exempel stöd i föräldraskapet via föräldramottagningen och stöd rörande oro för ungas droganvändande via Ungdomsteamet Mini-Maria. Men inte alla känner till hjälpen som finns eller vad det innebär att ta emot frivilligt stöd. Projektet har ett särskilt fokus på att nå ut bättre till familjer i utsatta områden, till exempel genom samverkan med föreningslivet.

Fakta

Syftet med projektet är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för att utveckla missbruk och/eller kriminalitet och att snabbt erbjuda insatser för att bryta detta och främja en god utveckling.

Exempel på insatser som kan sättas in tidigt är kontakt med Ungdomsteamet Mini-Maria kring missbruk och levnadsvanor och stöd till föräldrar.

Projektet pågår under perioden september 2021 och hela 2022.

Medel från socialstyrelsen möjliggör projektet.

Nyckelord

Kontakter

Dan Engstrand (M)Kommunalråd och ordförande i socialnämnden

Presskontakt, 070-002 49 59.

Tel:070-002 49 59

Mikael SkaghammarChef preventionsenhetenJärfälla kommun

Tel:08-580 283 66

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum