Uppsala kommunUppsala kommun

Samverkan ska ge bättre stöd för etablering i arbetslivet

Dela

I dag har Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen undertecknat en överenskommelse om samverkan för att påskynda personers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen. Fokus är på de som står långt ifrån arbetsmarknaden, som exempelvis utlandsfödda kvinnor, att bli självförsörjande.

Uppsala kommun ska kunna anställa fler långtidsarbetslösa med skyddad anställning (OSA).

- Kärnan i det hela är ett fördjupat samarbete som sätter individen i fokus. Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt intresse av att så många individer som möjligt är på väg till antingen utbildning eller arbete, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Flera gemensamma målsättningar

Målsättningarna för samverkan är flera. Övergripande handlar det om ett mer jämställt arbetsmarknadsinträde där män och kvinnor ska ha likvärdiga förutsättningar. Samverkan ska också leda till att fler unga långtidsarbetslösa i Uppsala fullföljer sin gymnasieutbildning alternativt utbildar sig på komvux. En annan målsättning är att minska andelen vuxna biståndsmottagare i Uppsala kommun.

Utrikesfödda kvinnor och unga är särskilt prioriterade

De målgrupper som är särskilt prioriterade i samverkan är kvinnor födda utanför Europa som saknar arbete eller längre utbildning samt uppbär ekonomiskt bistånd. I prioriterade målgrupper ingår också unga vuxna som varit arbetslösa 12 månader eller längre samt unga vuxna som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Uppsala kommun.

- För oss är det viktigt att kunna ge enskilda arbetssökande som inte är aktuella för Rusta och Matcha och står långt ifrån arbetsmarknaden ett ändamålsenligt stöd. Vi har tillsammans med Arbetsförmedlingen definierat målsättningar och målgrupper som vi sedan kommer att följa upp vid bestämda tillfällen. Det skapar ytterligare tydlighet och motivation, säger Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen.

Samverkan omfattar flera olika insatser

Insatser som kan komma i fråga för samverkan är exempelvis offentligt skyddad anställning (OSA). Här är målet att fler kvinnor ska ta del av den insatsen. Även fler introduktionsjobb och arbetsträning samt förstärkt arbetsträning är insatser som samverkan omfattar.

- Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun har nu gjort en överenskommelse som tar avstamp i hur vi tillsammans ska använda våra resurser mer effektivt. En fungerande samverkan med kommunen är en grundläggande förutsättning för att kunna ge stöd till kommunens arbetssökande och arbetsgivare, säger Maria Haglund, enhetschef för Arbetsförmedlingen i Uppsala län.

Nyckelord

Kontakter

Maria HaglundEnhetschef på Arbetsförmedlingen i Uppsala län

Bilder

Dokument

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 237 000 personer.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum