Järfälla Kommun

Samverkan ska halvera ungdomsarbetslösheten

Dela

För att få ned ungdomsarbetslösheten har Järfälla kommun och Arbetsförmedlingen i Järfälla ingått ett långsiktigt samverkansavtal. Till 2018 är målet att halvera arbetslösheten bland unga mellan 16-24 år. Nycklarna är multikompetensteam, att få med sig arbetsgivarna på tåget, individuella lösningar och information för att förebygga skolavhopp.

Järfälla kommun är en av de kommuner inom Stockholms län som brottats med hög ungdomsarbetslöshet. Även som siffrorna tydligt är på väg nedåt behövs fortsatta krafttag för att bryta arbetslösheten och få in ungdomar mellan 16-24 år i arbete och utbildning. Och i Järfälla har bästa resultat nåtts när lokala parter samverkar - arbetsförmedling, kompetensförvaltning (vuxen- och gymnasieutbildning) och socialförvaltning.

Multikompetensteam en framgång

Från den 1 november 2015 har denna samverkan formaliserats via ett avtal från DUA, delegationen för unga till arbete. Delegationen har ett regeringsuppdrag att få till lokala samarbeten för att sänka ungdomsarbetslösheten.

– Det är oerhört viktigt att fånga upp ungdomar så tidigt som möjligt innan de hoppat av skolan, och en viktig framgångsfaktor för oss har varit när vi samarbetar över myndighetsgränserna. Sedan oktober finns därför multikompetensteam på plats på arbetsförmedlingen, som studie- och yrkesvägledaresocialarbetare, arbetsförmedlare, arbetspsykolog etc, och de skräddarsyr individuella insatser för varje ungdom, berättar Kirsti Jolma, programchef för kompetensförvaltningen i Järfälla kommun.

540 ska bli 270

Målet med partssamverkan – UngKOMP – är att bidra till att de 540 arbetslösa ungdomar, 16-24 år, som fanns inskrivna på arbetsförmedlingen i september 2015, ska halveras. 2018 ska siffran vara nere i 270.

– UngKOMP bygger på välbeprövade metoder där multikompetensteam och insatser som utgår från individen har varit framgångsreceptet. Det har gett jättefina resultat och förhindrat att ungdomar som riskerar socialt utanförskap hamnar mellan stolarna, säger Karin Larsby, som är ansvarig för UngKOMP i Järfälla Upplands-Bro.

Engagerade arbetsgivare avgörande

Karin Larsby menar att det är omöjligt för myndigheter att själva lösa arbetslösheten för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vi måste kraftsamla och kroka arm, arbetsförmedling, skola, kommun och arbetsgivare. Det är så vi får till långsiktiga och hållbara lösningar för våra unga som finns i olika riskgrupper. Inte minst är det viktigt att vädja till företag och arbetsgivare att satsa på ungdomar, där kommunerna är en stor aktör. Det är våra ungdomar som är framtidens kompetensförsörjning, säger hon.

Dessutom betonar Karin nyckelfaktorn att rekrytera ungdomar som coacher och bryggor mellan unga –- som riskerar långsiktig arbetslöshet – och arbetsförmedlingen. Liksom att jobba med informationsinsatser ute i skolorna kring bristyrken, för att motivera rätt skolval och förhindra avhopp.

–Det senaste året har arbetslösheten bland Järfällas unga minskat kraftigt. Nu stärker vi insatserna ytterligare, med fokus på att snabbt erbjuda alla unga Järfällabor jobb eller utbildning, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande.

Not: UngKOMP finansieras till ungefär hälften via pengar från ESF, Europeiska Socialfonden.


För mer information

Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordförande,claes.thunblad@jarfalla.se, tel. 070-002 30 67

Kirsti Jolma, programchef Kompetensförvaltningen,kirsti.jolma@jarfalla.se, tel. 070-002 73 36

Karin Larsby, sektionschef Arbetsförmedlingen Järfälla/Upplands Bro, karin.larsby@arbetsformedlingen.se tel. 010-486 89 38

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum