Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020

Dela

PRESSMEDDELANDE

6 maj 2020

Finansiella nyckeltal

Jan - mar 2020 (jan - mar 2019)
· Nettoomsättning 0,5 MSEK (1,7)
· EBIT -30,6 MSEK (-29,1)
· Periodens resultat -28,2 MSEK (-24,8)
· Resultat per aktie -0,96 SEK (-1,06)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,96 SEK (-1,06)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • I januari 2020 utsåg Saniona Rami Levin till sin verkställande direktör. Rami Levin kommer att leda Saniona genom omvandlingen till ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag för sällsynta sjukdomar. Han har omfattande kommersiell erfarenhet inom CNS (centrala nervsystemet) och sällsynta sjukdomar, både i USA och globalt. Jørgen Drejer, tidigare vd, har utsetts till forskningschef (CSO).
  • I januari 2020 slutförde Saniona en riktad nyemission om 25 MSEK och föreslog en finansiering om upp till 158 MSEK som omfattar en kombination av riktad nyemission och en företrädesemission med teckningsoptioner på totalt 111–133 MSEK vid ett lösenpris på 25–30 SEK per aktie samt ett lån om 25 MSEK.
  • Den 18 februari 2020 var Saniona med och grundade migränterapibolaget Cephagenix.
  • Thomas Feldthus (CFO) har lämnat bolaget och Saniona har inlett sökandet efter en ny, USA-baserad CFO. Anita Milland, nuvarande VP ekonomi och administration, har utsetts till tillförordnad CFO och Head of IR, och Jørgen Drejer blev vice vd.
  • Den 18 mars 2020 meddelade Saniona att den sexmånaders dubbelblinda Fas 2-studien med Tesomet vid hypotalamisk fetma har slutförts.
  • Saniona undertecknat ett andra avtal om forskningssamarbete om schizofreni med Boehringer Ingelheim.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I april redovisade Saniona positiva topline-data från sin Fas 2-studie med Tesomet vid hypotalamisk fetma. De dubbelblinda, placebokontrollerade resultaten visar att Tesomet är säkert och tolereras väl, och dess främsta effektmått visade att Tesomet skilde sig statistiskt betydligt från placebo.
  • Saniona meddelade att Rudolf Baumgartner, M.D., har utsetts till medicinsk chef och ansvarig för klinisk utveckling. Dr. Baumgartner kommer att vara stationerad i USA tillsammans med vd Rami Levin.

Kommentar från vd

”Saniona har fortsatt att genomföra sina strategiska milstolpar det senaste kvartalet. Vårt fokus har legat på två huvudområden: Att göra framsteg med våra kliniska utvecklingsprogram både i tidigt skede och mellanskede/sent skede av utveckling samt bygga upp vår närvaro på USA-marknaden. Vi har slutfört vår dubbelblinda, placebokontrollerade Fas 2-studie med Tesomet hos patienter med hypotalamisk fetma (HO). Studiens positiva resultat och den varaktiga framgången för vårt program för Prader-Willis syndrom (PWS) har fört oss närmare vårt mål att få ut Tesomet på marknaden för att tillgodose det stora behovet hos patienter som är drabbade av dessa sjukdomar. Genom att ta tillvara de fortsatta framstegen i dessa läkemedelsprogram och våra strategiska samarbeten och utlicensieringsavtal på andra områden, tillsammans med att vi börjat bygga upp vår närvaro i USA har vi skapat en position för att bli ett ledande USA-baserat bolag för sällsynta sjukdomar, med fokus på centrala nervsystemet”, säger Rami Levin, vd för Saniona.


För mer information, vänligen kontakta

Rami Levin, Vd, Saniona, telefon: +1 781 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 10:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona är baserat i Köpenhamn, Danmark, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört1.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 1.6.2020 kl. 9.00 Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört Aktia Bank Abp och Alandia Försäkring Abp meddelade 19.12.2019 att Aktia Livförsäkring Ab och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har kommit överens om att Alandias livförsäkringsbestånd säljs till Aktia. Finansinspektionen har nu godkänt överlåtelsen och förvärvet har slutförts 31.5.2020. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, som är ett dotterbolag till Alandia Försäkring, har ett bestånd som omfattar ca 11 000 försäkringar varav största delen redan i 56 år har skötts av Aktia. Sedan nyförsäljningen av Liv-Alandias livförsäkringsprodukter upphörde vid inledningen av 2019 har Aktia även ansvarat för merparten av kundbetjäningen för Liv-Alandias kunder. Försäkringsavtalen överförs med de nuvarande villkoren och överlåtelsen kräver inga åtgärder av Liv-Alandias kunder. Tilläggsinformation: Juha Hammarén, vice verkställande direktör, Aktia Bank och styrelseordförande för Aktia Livförs

Pawel Wyszynski ny chef för Investor Relations på SEB29.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 29 maj 2020 Pawel Wyszynski har blivit utnämnd till ny chef för Investor Relations på SEB och tillträder sin tjänst den 7 september 2020. Pawel Wyszynski har tidigare varit chef för Shareholder Relations på EQT och har en gedigen bakgrund som aktieanalytiker på Nordea, Danske Bank och Crédit Agricole Cheuvreux. Den nuvarande chefen för Investor Relations, Christoffer Geijer, kommer att tillträda en tjänst inom ledningen för SEB Investment Management, där han kommer att leda arbetet med att optimera distributionen av SEB IM:s produktutbud. För mer information kontakta Frank Hojem, chef Corporate Communication 08-763 9947 frank.hojem@seb.se SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster

CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB29.5.2020 08:20:00 CESTPressmeddelande

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället tillträdda rollen som VD och koncernchef för det medicintekniska bolaget Mölnlycke Health Care AB. Zlatko Rihter har varit VD för CellaVision sedan den 1 januari 2015. Zlatko kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt uppdrag senast den 28 november 2020. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet med att finna hans efterträdare. ”Zlatko Rihter har under sina snart sex år som VD mycket framgångsrikt utvecklat och drivit CellaVision till det starka bolag vi ser idag. CellaVision har förändrats i grunden till ett bolag med en helt annan bredd i kunderbjudande och geografisk närvaro vilket resulterar i helt andra möjligheter. Zlatko har konsekvent levererat och bolagets omsättning och resultat nära nog tredubblats. Zlatko har en stor bredd i sitt ledarskap med e

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 202029.5.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Viktiga händelser Guldproduktionen i Q1 2020 var 278 kg (8 946 oz), en ökning med 223% jämfört med 86 kg (2 773 oz) under Q1 2019. Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 100 kt med en snitthalt om 3,04 g/t (totalt guld i malmen - 303 kg). Under upptrappningsperioden nådde Bolaget beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (50 ton/timme) och återvinningsgrad (> 90%). Guldförsäljning under Q1 2020 uppgick till 317 kg (10 193 oz), jämfört med 98 kg (3 157 oz) under Q1 2019, en ökning med 219 kg (7 036 oz). Konsoliderade intäkter var 156,2 MSEK (16,2 MUSD), en ökning med 290% på årsbasis (under Q1 2019: 38,0 MSEK (4,1 MUSD)). Nettovinst efter skatt uppgick till 56,1 MSEK (5,9 MUSD), jämfört med en förlust på -14,2 MSEK (-1,6 MUSD) under Q1 2019. En betydlig ökning av EBITDA: under Q1 2020 EBITDA uppgick till 92,4 MSEK (9,5 MUSD) jämfört med 2,1 MSEK (0,2 MUSD) under föregående år. Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 76,8 MSEK (7,9

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 29 juni 202028.5.2020 18:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 28 maj 2020 Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma äger rum den 29 juni 2020. För att motverka spridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen i SEB beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna innan stämman ska kunna utöva sina rösträttigheter via post. Aktieägare kommer att på förhand ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen. SEB har en stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert och utnyttjar nu den styrkan till fullo för att stödja sina kunder och därmed samhället i stort i dessa utmanande tider. Som tidigare kommunicerats har SEB:s styrelse utvärderat förslaget till utdelning för 2019. Styrelsen förstår vikten av utdelning för många av bankens aktieägare men mot bakgrund av den nuvarande situationen, de osäkra utsikterna och covid-19 pandemins påverkan på ekonomin har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdeln

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum