Saniona renodlar sin pipeline för att fokusera på sällsynta sjukdomar – programmet för negativa allosteriska modulatorer för GABAa5 återförs från Boehringer Ingelheim

Dela

PRESSMEDDELANDE

5 november 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag attföretagets pipeline renodlas för att anpassa den forskning som befinner sig i tidig fas med den strategiska inriktningen på sällsynta sjukdomar. Saniona har återfått de exklusiva, globala rättigheterna till sitt program för negativa allosteriska GABAa5-modulatorer (”GABAa5-programmet”) från Boehringer Ingelheim, som har avbrutit detta samarbete av strategiska skäl. I och med att GABAa5-programmet avslutas erhåller Saniona rättigheterna till en portfölj omfattande mer än 800 molekyler. Företaget avser att utvärdera om de är tillämpbara på sällsynta sjukdomar. Ett andra samarbete, som Saniona och Boehringer Ingelheim inledde 2020, fortsätter enligt plan.

Oberoende av detta har Saniona och University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC)  gemensamt avslutat sitt samarbete kring utvecklingen av NS2359 mot kokainberoende. Saniona kommer nu att utvärdera vad nästa steg blir för programmet, och kommer eventuellt att undersöka tillämpbarheten av NS2359 inom sällsynta sjukdomar.

Saniona fortsätter även att avancera de primära substanser som tagits fram med hjälp av företagets egenutvecklade jonkanalsplattform. För SAN711, som riktar sig mot GABAa3, förväntas kliniska fas I-studier avseende sällsynta neuropatiska sjukdomar inledas under första halvåret 2021. IK-kanalblockeraren SAN903 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och kliniska fas I-studier avseende sällsynta inflammatoriska sjukdomar förväntas inledas under första halvåret 2022. Saniona utvärderar också åtskilliga andra substanser i upptäcktsfas ur företagets proprietära bibliotek – ett bibliotek som omfattar mer än 20 000 molekyler med jonkanaler som mål.

”Sanionas affärsmodell är under utveckling. Historiskt sett har vi utlicensierat rättigheterna för många av våra nya molekyler till andra företag. Nu utvecklar vi Saniona till att bli ett helt integrerat läkemedelsföretag, med förmåga att såväl upptäcka som utveckla och kommersialisera egna innovativa behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Vi är övertygade om att det är den affärsmodell som har störst potential att skapa värde för såväl patienter som aktieägare”, förklarar Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD. ”Vi flyttar därmed fokus från externa samarbeten till att utveckla våra egna proprietära substanser.”

”Även om vi är besvikna över att Boehringer Ingelheim har valt att avbryta GABAa5-programmet så är vi glada att återfå rättigheterna till dessa mycket potenta och selektiva substanser, som vi tror kan användas inom behandling av ett flertal sällsynta sjukdomar”, säger Jørgen Drejer, Sanionas grundare och Chief Scientific Officer. ”Vi ser fram emot att utforska deras potential parallellt med de andra produktkandidaterna inom vårt omfattande bibliotek med över 20 000 jonkanalmodulatorer.”

Saniona har tidigare ingått två samarbeten med Boehringer Ingelheim avseende upptäckt och utveckling av nya läkemedel. Båda har fokuserat på forskning kring småmolekylära behandlingar av schizofreni. Det första samarbetet, som inleddes 2016, fokuserade på negativa allosteriska modulatorer för GABAa5 och omfattade omkring 800 molekyler. Saniona återfår nu de fullständiga rättigheterna till dessa. Inom ramarna för samarbetet från 2016 genererades ytterligare molekyler. Saniona äger rätten att använda även dessa ytterligare substanser på området negativa allosteriska modulatorer för GABAa5, medan Boehringer Ingelheim behåller rättigheterna till dem utanför detta område. För den mest avancerade substansen inom GABAa5-programmet har en preklinisk utveckling inför kliniska studier inletts. Saniona har tidigare erhållit finansiering om 9 MEUR från detta samarbete och förutom rättigheterna till biblioteket av negativa allosteriska modulatorsubstanser för GABAa5 behålls även denna ersättning. Det andra samarbetet mellan Saniona och Boehringer Ingelheim, som inleddes 2020, fokuserar på ett nytt, ej offentliggjort CNS-jonkanalmål. Samarbetet fortsätter enligt plan och Saniona kan komma att erhålla både milstolpsbetalningar om upp till 76,5 MEUR och royalty för den globala försäljningen av produkter som ett resultat av samarbetet.

Därutöver gav Saniona under 2015 University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) rätt att genomföra en prövarsponsrad studie (ISS) med den trefaldiga monoaminåterupptagshämmaren NS2359 mot kokainberoende. Studien finansierades genom bidrag från stiftelserna Dana Foundation och Groff Foundation. I januari 2019 meddelade TRC att man ämnade fortsätta kokainberoendestudien med NS2359 vid en högre dosnivå, baserat på en interimsanalys av de fortfarande blindade resultaten för de första 50 patienterna som rekryterats. TRC beslutade till sist att avbryta studien och parterna kom därför överens om att avbryta samarbetet. Saniona behåller samtliga rättigheter till NS2359 och kommer att ta ställning till vad nästa steg blir för programmet och i vilken mån NS2359 är tillämpbar inom sällsynta sjukdomar.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Kontor +1 781-810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:00 CET den 5 november 2020. 

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Stockwik förvärvar Tjugonde Friskvård1.12.2021 12:30:00 CET | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 1 december 2021 förvärvat sitt tjugonde rörelsedrivande bolag, Tjugonde Friskvård i Malmö AB (”Tjugonde”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Tjugonde. Tjugonde verkar inom organisationsutveckling, företagshälsa, rehabilitering, friskvård och träning samt naprapati. Tjugonde har utvecklats till att bli en strategisk partner på ledningsnivå hos många företag. Tack vare friska medarbetare och hållbara organisationer kan företagen öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Tjugonde finns sedan starten 1996 i Malmö och är idag ett team av drygt 20 specialister. ”Vi ser värdet i Stockwik som strategisk och långsiktig samarbetspartner för Tjugonde och våra fantastiska medarbetare”, säger Helen Berg Kirkegaard, grundare och VD för Tjugonde. Tjugondes nettoomsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 31 oktober 2021 till drygt 16,3 MSEK respektive 2,6. Stockwik betalar 15 MSEK för Tjugonde vilket innebär en multip

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics inleder fas 1b-studie av läkemedelskandidaten sevuparin1.12.2021 11:59:12 CET | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 1 december 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har doserat den första försökspersonen i en fas 1b-studie av sevuparin. Läkemedelskandidaten utvecklas som en potentiell behandling av sepsis/septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Den randomiserade, placebokontrollerade fas 1b-studien kommer att utvärdera effekten av sevuparin på symtomen hos friska försökspersoner som fått bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS) injicerat i huden (lokal inflammation) och i blodet (systemisk inflammation). Provokation med LPS är en väletablerad försöksmodell för att karakterisera de tidiga stadierna av septisk inflammation genom att framkalla mätbara symtom. Studien kommer dessutom att utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin i kombination med sedvanlig profylaktisk, blodförtunnande heparinbehandling. ”Det är glädjande att vårt portföljbolag Modus Therapeutics nu tagit ytterligare ett viktigt st

Substansvärdet per den 30 november 20211.12.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Den 30 november 2021 var substansvärdet 307 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 30 november 2021 var 268,80 kronor för A-aktien och 266,90 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 december 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00 Lämnad för publicering den 1 december 2021, kl. 10:00. Bilaga Substansvarde_211201_sve

Kinnevik investerar 115 MUSD i Jobandtalent, världens ledande digitala bemanningsföretag1.12.2021 09:06:35 CET | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 115 MUSD i Jobandtalent, en marknadsplats som matchar arbetstagare med tillfälliga roller och syftar till att göra arbetsmarknaden mer flexibel och tillgänglig genom att riva hindren för jobbsökande och anställning. Jobandtalent har egenutvecklad jobbmatchningsteknik för att para ihop arbetastagare med tillfälliga roller på företag inom en rad sektorer inklusive logistik, e-handel, lager och tillverkning. Digitalisering och globalisering tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya sätt att arbeta, och företag förväntas ta en större del av ansvaret för tillfälliga arbetstagare vilka möjliggör många av de nya och innovativa tjänster som tillhandahålls inom ett antal av Kinneviks fokussektorer. Inom konsumenttjänster har Kinnevik i allt högre grad fokuserat på kurerade marknadsplatser som hjälper till att lösa ett starkt fragmenterat utbud av produkter och tjänster, och enabler-företag som hjälper till att lindra smär

PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK.1.12.2021 08:50:00 CET | Pressmeddelande

PolyPlank har erhållit en ny order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK. Slutkund är Ronneby Kommun. PolyPlank kommer att leverera och montera ett bullerplank utanför Parkdala skolan i Ronneby. Montaget skall utföras i februari-mars 2022. PolyPlank har utvecklat ett brett bullerplankssortiment och är heltäckande gällande olika krav på bullerdämpning, vindlaster och snöploglaster. Denna aktuella order har tagit ca 1,5 år från offert till order. Vi har en stor mängd offerter som befinner sig i denna process och vi förväntar att ett antal beslut kommer att ske i närtid. Orderingången totalt för helåret är som innan meddelat ”All time high” tack vare den stora orderingången under Q2. Orderingången i skrivande stund är 45,3 % (13,1 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (41,9 MSEK 2021 mot 28,8 MSEK 2020) PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter, det är ett unikt material som är hållbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet p

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)30.11.2021 17:35:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 30 november 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 747 480 901 den 30 november 2021. Förändringen av antal aktier och röster under november har föranletts av att totalt 1 317 537 nya aktier har emitterats i samband med slutförandet av förvärven av MessageMedia och MessengerPeople, som tidigare har kommunicerats. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com Om Sinch Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via medd

Data som visar att naptumomab estafenatox förstärker CAR-T-cellers effekt presenterades av Active Biotechs partner NeoTX vid SITC 202130.11.2021 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Lund, 30 november 30 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att prekliniska data för naptumomab, vilka visar på ökad effektivitet av CAR-T-celler, presenterades den 12 november på “The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021)” på Walter E. Washington Convention Center i Washington, DC. Behandling av solida tumörer med CAR-T celler har idag begränsad effekt på grund av låg infiltrationsgrad i tumören, begränsad cellexpansion i patienter, tumörantigenheterogenitet och en immunhämmad tumörmikromiljö. De presenterade data visar att naptumomab ökar CAR-T-cellernas effektivitet och verkar synergistiskt mot tumörcellinjer in vitro. Naptumomabs förmåga att aktivera T celler utanför den immunhämmade tumörmikromiljön, förbättrar infiltrationen av T-celler i tumören och inducerar ett förlängt immunförsvar talar för att kombinationen CAR-T celler och naptumomab kan överkomma problemet med den begränsade effekten av CAR-T

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum