Avtalat

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO och förändrade villkor för Trygghetsförsäkring vid arbetskadasskada

Dela

Parterna på den privata arbetsmarknaden - LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gjort nya överenskommelser om arbetarnas tjänstepension och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla anställda.

LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att åldern för att tjäna in pengar till Avtalspension SAF-LO ska sänkas succesivt. Från och med 1 januari 2021 sänks åldern till 24 år.

För att kommande preliminära fakturor under 2021 ska vara så korrekta som möjligt kan du, som har anställda arbetare som är 24 år eller fyller 24 under året, behöva justera de preliminära lönerna hos Fora. Du uppdaterar preliminära löner på Mina sidor hos Fora.

En överenskommelse har också gjorts mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om förändring av några villkor i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Dessa ändringar gäller från 1 januari 2021.

Bilder

Om

Avtalat ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Bolaget finns till för närmare 3 miljoner anställda och arbetsgivare inom privat sektor på företag med kollektivavtal. Avtalats uppdrag är att sprida kunskap om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, och att samla all information på ett ställe. Syftet är att göra det lättare att hitta information som är korrekt, relevant och enkel.