Energimyndigheten

Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter

Dela

Nu startar Energimyndigheten en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som i slutändan leder till höga elpriser. I ett sådant läge behöver alla använda mindre el. Många vill veta hur de kan bidra för att underlätta situationen.

Energimyndigheten går därför ut bredare med information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.

– Vi har en elprissituation som är bekymmersam både i Sverige och Europa. I vinter ser vi också en ökad risk för frånkoppling av delar av elnätet. Allt vi gör nu minskar risken för att den typen av störningar sker längre fram i vinter, säger Gustav Ebenå, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Informationskampanjen ligger också i linje med EU:s nya lag om krisintervention på elmarknaden, som beslutades den 30 september. Det införs en skyldighet att minska elanvändningen med minst 5 procent under höglasttimmar. Det är nämligen då som gaseldad kraftproduktion har en betydande inverkan på elpriset. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.

För att förbättra situationen behöver alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Det bidrar till att:

  • Vi dämpar elkostnaderna. För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar den till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
  • Vi visar solidaritet. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Redan i dag kommer information att lanseras på Energimyndighetens webbplats. Under denna och nästa vecka kommer annonsering och exponering i flera olika kanaler att sättas igång.

Kontakter

Bilder

Gustav Ebenå, avdelningschef Energimyndigheten. Foto: Adam af Ekenstam
Gustav Ebenå, avdelningschef Energimyndigheten. Foto: Adam af Ekenstam
Ladda ned bild
Exempel från kampanjens innehåll.
Exempel från kampanjens innehåll.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera Sveriges delar i en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum