Vårdföretagarna

Sänkt ersättning kan leda till äldreboendebrist

Dela

Imorgon onsdag förväntas kommunstyrelsen i Uppsala fatta beslut om att behålla den sänkta ersättningsnivån till äldreboenden, trots upprepade varningar om att kvaliteten i omsorgen äventyras. Vårdföretagarna uppmanar i en skrivelse kommunstyrelsen att göra en grundlig analys innan ersättningsnivån fastställs. Annars riskerar kommunen en utveckling mot färre platser på äldreboenden, samtidigt som behovet hos de äldre ökar.

- Att bygga och driva ett äldreboende är en stor investering. Det kräver tydliga förutsättningar som sträcker sig över flera år. Det är oroande att kommunen nu slår undan benen för sina privata äldreboenden genom att kraftigt sänka ersättningen. Har man som Uppsala valt att välkomna privata aktörer i äldreomsorgen genom lagen om valfrihet, LOV, har man också ett ansvar för att vårda den relationen, säger Sabina Joyau, Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

- Om inte de kommunala äldreboendena klarar sin ekonomi och kvalitet med den lägre ersättningen kan en sänkning inte genomföras, och självklart inte ensidigt drabba privata utförare. Lika villkor och krav oavsett vem som utför omsorgen är en grundläggande princip i Lagen om valfrihet, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Uppsala kommun slår på sin hemsida fast att de har behov av ett nytt äldreboende per år de kommande åren för att kunna tillgodose de äldres behov av omsorg. Enligt Boverket står privata omsorgsföretag för 36 procent av alla planerade äldreboenden i Sverige.

Bifogat finns Vårdföretagarnas skrivelse till kommunstyrelsen i Uppsala.

För mer information:
Sabina Joyau, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
072-541 68 84

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Sabina Joyau arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för bransch äldreomsorg.
Sabina Joyau arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för bransch äldreomsorg.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum