Lantbrukarnas Riksförbund

Sänkt ersättning och ökad byråkrati i nya CAP – krävs en statlig miljard för att nå målen i livsmedelsstrategin

Dela

Idag har övergångsregeringen fattat beslut om den nationella strategiska planen för jordbrukspolitiken 2023–2027. Planen beskriver hur EUs jordbrukspolitik (CAP) ska genomföras i Sverige. "Det är mycket positivt att ytterligare ett steg kan tas mot ett slutligt besked om hur CAP ska genomföras i Sverige, det är hög tid för våra medlemmar att få tydliga besked om vilka regler som ska gälla för CAP nästa år", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Kraftigt ökad regelbörda och sänkt gårdsstöd rimmar illa med rådande kostnadssituation, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Kraftigt ökad regelbörda och sänkt gårdsstöd rimmar illa med rådande kostnadssituation, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

I planen beskrivs villkoren och ersättningsnivåer för de olika delarna av CAP. Jämfört med kommissionens ursprungsförslag som hade varit problematiskt för Sverige så har regeringen lyckats väl i förhandlingarna med EU-kommissionen. Men nästa CAP innebär ändå stora förändringar för lantbrukarna eftersom det blir lägre ersättningar och ökad administration.

- För oss i LRF har det varit viktigt att planen innehåller ersättningsformer som ligger nära jordbruket och i linje med den nationella livsmedelsstrategin om ökad hållbar livsmedelsproduktion, fortsätter Palle Borgström. Vi ser till exempel positivt på att regeringen inför en miljöersättning för precisionsbrukande och att det sker en kraftig budgetförstärkning av investeringsstödet liksom höjningar av ersättningen för unga lantbrukare jämfört med dagens regler, säger Palle Borgström.

Regelverket på EU-nivå har ändrats jämfört med dagens vilket till exempel innebär ändrade ersättningsnivåer för gårdsstödet och att förgröningsstödet tas bort. Sammantaget gör förändringarna att det nya gårdsstödet minskas med i storleksordningen 25 procent från och med 2023 jämfört med nuvarande gårdsstöd och förgröningsstöd tillsammans. Samtidigt bedömer LRF att regelbördan kommer öka kraftigt med nya CAP.

- Kraftigt ökad regelbörda och sänkt gårdsstöd rimmar illa med rådande kostnadssituation och inflation och förändringen kommer väldigt olyckligt i tiden, säger Palle Borgström.

Våren 2022 föreslog LRF ett gräspaket för CAP med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur. För detta krävs ytterligare nationell medfinansiering till CAP om cirka en miljard kronor per år.

- LRF förväntar oss att den nya regeringen skjuter till en miljard kronor till utökad medfinansiering som delvis bör innehålla ett gräspaket. Vi ser fram emot att diskutera dessa och andra frågor med kommande regering, avslutar Palle Borgström.

Fakta om EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP

Totalt omfattar CAP i Sverige cirka 12 miljarder kronor per år varav drygt 9 miljarder från EU-budgeten och knappt 3 miljarder är nationell medfinansiering från den svenska statsbudgeten.

Ersättningsformerna består bland annat av:

- arealbaserat gårdsstöd

- stöd för nötkreatur

- arealbaserat kompensationsstöd för jordbruk i områden där de naturliga förutsättningarna för jordbruk är sämre och ett flertal ersättningsformer kopplade till ökad miljöhänsyn, biologisk mångfald och ökad djurvälfärd.

- investeringsstöd för ökad konkurrenskraft och miljön, kompetensutvecklingsinsatser, innovation och riktade ersättningar till unga nystartade lantbrukare.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Kraftigt ökad regelbörda och sänkt gårdsstöd rimmar illa med rådande kostnadssituation, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Kraftigt ökad regelbörda och sänkt gårdsstöd rimmar illa med rådande kostnadssituation, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra med elstöd - men fortsatt oro för vinterns matproduktion27.10.2022 15:42:16 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterade Svenska Kraftnät sitt förslag till elprisstöd. 55 miljarder av de så kallade flaskhalsavgifterna ska delas ut till de hårdast drabbade i elområde tre och fyra. "Det är bra att Svenska Kraftnät kommer med ett konkret förslag som avlastar de som drabbats hårdast av elpriserna fram till oktober 2022. Men det stillar inte oron över vinterns verksamhet", säger LRFs expert Lars-Erik Lundkvist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum