Umeå kommun

Sänkta elräkningar efter coachning

Dela

En rad små livsmedelsbutiker, restauranger och föreningar med lokaler har gjort energieffektiviseringar som inneburit rejält sänkta elräkningar. Med hjälp av aktiv coachning från den kommunala energi- och klimatrådgivningen har resultatet i många fall blivit omfattande energibesparingar.

Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare Ica Nära i Hissjö
Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare Ica Nära i Hissjö

Det är Umeås medverkan i den nationella satsningen på coacher för energi och klimat (CEK) som har lett till att en rad små och medelstora företag har kunnat sänka sin energiförbrukning. Små livsmedelsbutiker har till exempel kunnat planera och samordna sin energieffektivisering vid renoveringar av kylsystem.

Ett exempel finns i Hissjö där den lokala livsmedelsbutiken via energieffektivisering i samband med renovering av nytt kylsystem sänkt sin energianvändning med ca 50 000 kWh per år.

- Vi ser stor skillnad på årets elräkningar och föregående period, säger Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare på Ica Nära i Hissjö.

När det gäller arbetet med restaurangerna, är det resultatet av ett samarbete med projektet Den koldioxidsnåla platsen. För restaurangerna har arbetet med energieffektiviseringar och tänkbara åtgärder lett till energibesparingar på upp till 100 000 kWh per år. Det rör sig om lösningar som allt från belysningsbyten, förändrade rutiner till ny energismart utrusning i köken.

Även föreningar och bygdegårdslokaler har via coachning kunnat få energigenomgångar för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för sina lokaler och då i förlängningen kunna bidra till en levande landsbygd/föreningsliv.

- Alla som vi besökt har gjort ett fantastiskt jobb och det finns mycket driv därute bland företagen, menar Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare i Umeå kommun. Dessutom finns mycket pengar att spara då varje intjänad krona kan ha stor betydelse i relation till vad motsvarande ökad försäljning skulle ha inneburit om ingen effektiviseringsåtgärd gjorts.

Coachningen för energi och klimat har bedrivits som ett projekt sedan 2017, bland annat med stöd av Energimyndigheten. Inom ramen för projektet har utbildningar, seminarier och fysiska energigenomgångar på plats genomförts. Det finns dessutom material anpassat för olika målgrupper och det materialet kommer fortsätta finnas tillgängligt inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen, tillsammans med en lång rad goda exempel på vad företagen och föreningarna själva kan göra för att energieffektivisera.

Läs mer om Energimyndighetens satsning på coacher för energi och klimat

Nyckelord

Kontakter

Eduardo Pettersson
Energi- och klimatrådgivare / Coach för Energi och Klimat
Umeå kommun
Telefon 090-16 16 76 eller 076-135 76 56
eduardo.pettersson@umea.se
www.umea.se/energi

Bilder

Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare Ica Nära i Hissjö
Cecilia Holmgren och Andreas Ottosson, handlare Ica Nära i Hissjö
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum