Järfälla Kommun

Särskilt forum ska ge Järfällas unga mer inflytande

Dela

Ett särskilt inflytandeforum i Järfälla ska ge unga kommuninvånare ökad delaktighet och inflytande i sin kommun. Forumet ska skapas av unga tillsammans med Järfällas politiker och tjänstepersoner.

Den 21 november bjuder Järfälla kommun in till uppstartsmöte om ett inflytandeforum för unga Järfällabor. Under dagen arbetar ungdomar tillsammans med politiker och beslutsfattare i kommunen med hur forumet ska fungera och vad som ska göras. I en kreativ process lotsas deltagarna framåt av erfarna processledare. Mot slutet av dagen ska det finnas ett förslag på Järfällas eget inflytandeforum för unga.

– Det här är ett första steg i arbetet med att stärka ungas delaktighet och inflytande över kommunens utveckling. Jag hoppas att inflytandeforumet utvecklas till en viktig arena för nya och spännande idéer som formar framtidens Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Om inflytandeforum

Huvudmålet för de olika typerna av forum är att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Erfarenheten visar att ungas deltagande i olika inflytandeforum ökar tilltron till den egna förmågan att påverka, ger ett större intresse för politik samt bättre kunskap om den demokratiska processen.

Den nationella demokratiutredningen 2014 visar att ungdomar som deltagit i inflytandeforum anser att forumen leder till en ökad integration mellan unga från olika kommundelar. Utredningen föreslår också att inflytandeforum för unga inrättas i kommuner utifrån den nationella ungdomspolitikens mål och för att stärka en viktig grupp i demokratin som är underrepresenterad.

Mer information

Jessika Karreskog, demokratiutvecklare, jessika.karreskog@jarfalla.se, 08-580 229 12

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum