VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Särskilt uppdrag ges till VTI för att påskynda elektrifieringsarbetet av svensk transportsektor

Dela

På pressträff hos infrastrukturdepartementet torsdag 26 augusti informerades om att VTI har fått ett särskilt uppdrag av regeringen som ska bidra till kunskapsuppbyggnaden inom området. Syftet med uppdraget är att kunna bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn.

Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

– Det är bra att vi får ett samlat uppdrag som möjliggör att vår kompetens kan användas på bästa möjliga sätt säger, säger Tomas Svensson, generaldirektör på VTI.

Uppdraget innebär att VTI ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. VTI kommer även genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

Uppdraget ges i samband med den av regeringen tillsatta Elektrifieringskommissionens arbete, som syftar till att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn.

Under 2022 kommer VTI vid tre olika tillfällen redovisa sina resultat, samt under uppdragets gång löpande föra dialog med och inhämta synpunkter från flera myndigheter, organisationer och näringslivsaktörer.

– En ökad integrering av transport- och energisystem som tillvaratar digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för transportsektorns omställning. Där hoppas jag att uppdraget medför att vi i Sverige kan ta kliv framåt, säger Tomas Svensson.

Nyckelord

Kontakter

Tomas Svensson, generaldirektör VTI
013-20 40 69, tomas.svensson@vti.se

Bilder

Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Foto: Hejdlösa bilder/VTI
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar30.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum