Skogsstyrelsen

Satellitbilder visar Vängebrandens omfattning

Dela

Skogsstyrelsen har med hjälp av satellitbilder tagit fram en karta över det branddrabbade området i Vänge på Gotland. Totalt har cirka 12000 skogskubikmeter på cirka 130 hektar skadats i branden.

De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.
De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.

Utifrån bilderna har en översiktlig analys genomförts. Den visar att hela området är cirka 130 hektar och berör, utifrån vad som kan utläsas från bilden, 10 skogsfastigheter. Ungefär halva arealen utgörs av hyggen eller ungskog. Det finns också våtmarker i området.

Ser man till områdets naturvärden så finns ett mindre område med gammal tallskog med inslag av gran. Det finns en kulturlämning registrerad i området.

– Totalt har cirka 12 000 skogskubikmeter skadats mer eller mindre av branden. Det är ännu för tidigt att säga vad det ekonomiska värdet på den skadade skogen är, men självklart kan konsekvenserna vara stora för den enskilda skogsägaren, säger Karin Wågström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen kommer under veckan att bjuda in berörda skogsägare och andra intressenter till ett informationsmöte onsdagen den 25 maj kl. 19.00 i Vänge bygdegård. Vid mötet medverkar Karin Wågström, Jonas Löfstedt och Karolina Johansson från Skogsstyrelsen på Gotland samt Hans Källsmyr, regional skadesamordnare.

– Syftet med mötet är att fånga upp de frågor som skogsägarna har samt informera om lämpliga åtgärder när ny skog så småningom ska till. Men vi vill återigen trycka på att upparbetning av skogen måste vänta. I delar av området har det brunnit relativt hårt och det är en stor risk att träd som brunnit kan falla utan förvarning, säger Karin Wågström.

Mer information:
Karin Wågström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 23
Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0565–477 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.
De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.
Ladda ned bild
Högupplöst bild. De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.
Högupplöst bild. De gula linjerna visar det branddrabbade områdets yttre gräns. De blå linjerna visar bäck eller dike. Den streckade linjen är en traktorväg.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum