Linköpings kommun

Satsning på sjuksköterskor ska förbättra kompetensförsörjningen

Dela

Linköpings kommuns utförarorganisation Leanlink ska införa ett så kallat förberedande basår för nyutexaminerade sjuksköterskor. Basåret kallas AMRA (Avancerat mentorskap riktat till sjuksköterskor i allmäntjänstgöring) och utförs under anställning. Programmet blir en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen.

För att fungera effektivt behöver Leanlink ha kvalificerade medarbetare. Med ett förberedande basår ska sjuksköterskor få möjlighet att stärkas i sin nya profession med inriktning på kommunal verksamhet.

- Det här är rätt väg att gå eftersom det råder stor brist på erfarna sjuksköterskor och för att lösa hälso- och sjukvårdsuppdraget har Leanlink blivit allt mer beroende av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Vi har i dagsläget behövt nyttja inhyrd personal. Detta har inneburit försämrad kvalitet för brukarna och en sämre arbetsmiljö för medarbetarna och även påverkat möjligheterna till att utveckla och förbättra verksamheten, säger Denise Cassel (KD), kommunalråd med ansvar för personal.

Arbetet som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården ställer krav på tidigare erfarenhet av arbetet. Detta då man i hög grad utför ett avancerat uppdrag med att självständigt hantera patientärenden med bedömningar och beslut.

Det råder dock stor brist på erfarna sjuksköterskor. För att lösa situationen har Leanlink i hög grad behövt nyttja inhyrd personal. Förutom att det har inneburit försämrad kvalitet för brukarna och en sämre arbetsmiljö för medarbetarna har det även påverkat ekonomin. 2020 var kostnaden för bemanningssköterskor cirka 30 miljoner kronor, vilket har medfört en merkostnad på cirka 10 miljoner kronor för verksamheten.

En del åtgärder har vidtagits tidigare, men förvaltningsledningen såg våren 2021 ett behov av att ta ett samlat grepp kring lön, anställnings- och arbetstidsvillkor, karriär- och kompetensutveckling. Detta för att skapa attraktiva villkor som lockar sjuksköterskor både att börja arbeta i Leanlink och att stanna kvar. En kartläggning har gjorts av villkoren för sjuksköterskor och en handlingsplan för att säkerställa kompetensförsörjningen finns framtagen.

En av åtgärderna är det nya förberedande basåret för legitimerade nyutexaminerade sjuksköterskor, eller sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet. Basåret genomförs under pågående anställning. Efter genomgånget basår ska dessa sedan kunna utföra ordinarie sjuksköterskeuppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården. Satsningen ska pågå från augusti 2022 till maj 2023 och 15 platser ska erbjudas. Sjuksköterskor som rekryteras kommer gå utöver ordinarie personal under 10 månader i ett skräddarsytt basår, där man ges möjlighet att få en unik utbildning i det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Målet med satsningen är att höja andelen tillsvidareanställda sjuksköterskor inom kommunens utförarorganisation Leanlink och därigenom bidra till en förbättrad hälso- och sjukvård med bättre kontinuitet för patienterna. Detta är särskilt viktigt inför införandet av framtidens vård i hemmet våren 2023, då det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget kommer att fördelas mellan Leanlink och upphandlade aktörer.

- Vi arbetar långsiktigt och uthålligt med att föra in nya vägar till kompetensförsörjning för alla våra viktiga yrkesgrupper. AMRA är ett viktigt steg i det arbetet där vi vill nå en utökad målgrupp för rekryteringen av sjuksköterskor. Tillsammans med alla andra åtgärder - inte minst arbetet med att utveckla anställningsvillkoren för personal inom vård och omsorg - ger det oss goda möjligheter att möta kompetensutmaningen som är här med full kraft, säger Sonja Erlandsson, utförardirektör.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 43
582 23 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum