Linköpings kommun – Politik

Satsningar i bildningsnämndens internbudget för 2022

Dela

Linköpings kommunala gymnasieskolor ska erbjuda en utbildning av god kvalitet. Andelen elever som tar gymnasieexamen har förbättrats de senaste åren. Denna utveckling måste värnas och därför tillför Allians för Linköping medel för att säkerställa att det finns behöriga lärare, rektorer och övrig personal på våra gymnasieskolor.

Pandemin har varit påfrestande för verksamheterna inom skolområdet och det har byggts upp en utbildningsskuld under perioden. Allians för Linköping avsätter medel för att säkerställa arbetsmiljön och fokusera på att öka elevernas måluppfyllelse och skapa trygghet och studiero i klassrummen.

– Alla rektorer, lärare och övrig personal inom skolan har gjort ett fantastiskt arbete under pandemins svåra förutsättningar. Vi fokuserar nu på att upprätthålla en god arbetsmiljö samtidigt som vi värnar den positiva utvecklingen gällande andel elever som tar gymnasieexamen, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Ett fortsatt fokus på arbetssituationen för rektorer och lärare är av stor vikt för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden utökas satsningen på heltidsmentorer. Denna satsning möjliggör att alla kommunala gymnasieskolor kommer att kunna tilldelas heltidsmentorer under 2022.

– Vår satsning på heltidsmentorer har gett goda resultat och det känns fantastiskt att vi nu kan anställa heltidsmentorer på samtliga kommunala gymnasieskolor. Heltidsmentorerna ser till att avlasta lärarna så de får mer tid till sitt huvuduppdrag, nämligen undervisning och ökad trygghet för eleverna. I slutändan kommer då också fler elever att nå målen i skolan, avslutar Åsa Wennergren (L).

Satsningarna är på totalt 10,8 miljoner kronor. Beslut om internbudget tas av bildningsnämnden den 28 oktober 2021.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Allians för Linköpings satsningar i social- och omsorgsnämndens internbudget för 202220.10.2021 10:26:29 CEST | Pressmeddelande

Arbetet som bedrivs av kommunens social- och omsorgsförvaltning håller en hög kvalitet och för att kunna fortsätta hålla denna höga nivå är det viktigt att förvaltningens medarbetare har en god arbetsmiljö så att kommunen även framgent kan möta Linköpingsbornas behov av omsorgsinsatser. Därför avsätter Allians för Linköping resurser för bland annat förbättringar inom arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Allians för Linköpings budgetförslag 20227.9.2021 11:50:33 CEST | Pressmeddelande

Det är med stolthet som Allians för Linköping lägger fram en budget som tar ansvar för framtiden samtidigt som vi tillför stora resurser till verksamheterna för en återhämtning efter pandemin. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

Kraftfulla satsningar för ökad trygghet30.8.2021 12:06:24 CEST | Pressmeddelande

Linköping har drabbats av flera allvarliga brott. Det är en farlig utveckling som påverkar hela samhället och den måste brytas. I Allians för Linköpings budget för 2022 ingår en kraftfull satsning på 80 miljoner kronor för ökad trygghet bestående av både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med fokus på tidiga insatser för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum