Lernia

Satsningar på el i Göteborg utmanar dagens elnät – fler reläskyddsspecialister behövs för omställningen

Dela

Stora industriella satsningar i Göteborg kan leda till tredubblad efterfrågan på el det kommande decenniet enligt Göteborg Energi – något dagens elnät ej klarar av. Samtidigt är det bara åtta år kvar till att flera av regeringens energi- och klimatmål ska uppnås genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. För att klara omställningen och en ökad efterfrågan på el behövs fler reläskyddsspecialister i Göteborgsregionen och nu öppnar ansökningen till en yrkeshögskoleutbildning som Lernia står bakom.

Det sker stora industrisatsningar i Göteborg kopplade till elanvändning. På Hisingen satsar Volvo-bolagen på eldrivna lastvagnar, bilar och båtmotorer, Göteborgs Hamn planerar för elladdning av fartyg och Stena Line vill satsa på två nya eldrivna färjor. För att kunna nå en högre elkapacitet och nå Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 behövs personal med rätt kompetens. Till hösten erbjuder därför bemannings- och utbildningsbolaget Lernia yrkeshögskoleutbildningen Reläskyddsspecialist i Göteborg.

 - Ska vi säkra elen i Sverige behövs fler duktiga reläskyddsspecialister och jag är väldigt glad att vi får bidra till det genom vår utbildning i Göteborg, en utbildning som med säkerhet leder till jobb inom regionen i framtiden, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Johan Fransson, Regionchef på teknikkonsultbolaget Vinnergi, är en av de som anställer reläskyddsspecialister.

 - Hela elkraftsbranschen är i stort behov av resurser som har kompetens inom reläskydd. Elanläggningarna blir mer och mer komplexa pga ökad mängd utlokaliserad produktion av vindkraft, solkraft och andra energikällor, säger Johan Fransson

Reläskyddsspecialister ser till att kraftnätens skyddssystem fungerar, något som är avgörande för att hushåll och företag inte ska förlora sin tillgång till el när fel uppstår. Yrkesgruppen har en avgörande roll i förnyelsen och ombyggnaden av de svenska elnäten. Som utbildad reläskyddsspecielist kan man arbeta som elkraftstekniker, stationsingenjör eller som driftarbetare inom diverse industrianläggningar. Utbildningen är CSN-berättigad och studeras heltid på distans under ett år.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 15 augusti.

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum