Trafikverket

Satsningar på järnväg och effektivt godsflöde i Västra Sverige i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Dela

Trafikverket har idag överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Utgångspunkten för planförslaget är att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Under den kommande perioden föreslås åtgärder som leder till en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen, ett konkurrenskraftigt näringsliv, hållbara stadsmiljöer och en tillgänglig landsbygd. Under perioden sker bland annat också satsningar på ökad trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Västra Sverige, med Hallands, Värmlands och Västra Götalands län, är Nordens främsta transport- och logistikregion. I de större tillväxtorterna i regionen finns behov av stadsutveckling och bebyggelseplanering samtidigt som anspråk på det statliga transportsystemet gör att lokala transporter ska samsas med långväga gods och personresor.

– I Västra Sverige ligger fokus mycket på åtgärder som ska skapa en ännu mer tillförlitlig järnväg. Vi ser en fortsatt satsning på Västkustbanan med dubbelspår i Varberg och omfattande satsningar på Västra stambanan. En stor satsning kommer också att ske på regionala järnvägar. Sedan har vi flera större pågående investeringar i Göteborgsregionen exempelvis Västlänken, Hamnbanan och Marieholmstunneln som byggs under Göta älv, säger Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, Trafikverket.

– Vidare är ett effektivt godsflöde en förutsättning för att kunna hantera och upprätthålla det nav för godstrafiken som Västra Sverige utgör. Vi prioriterar en ombyggnad av slussarna i Trollhätte kanal. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa trafiksäkra och tillgängliga vägar i regionen, där det mest omfattande är investeringen av E20 genom Västra Götaland, säger Håkan Wennerström.

Exempel på projekt för Västra Götalands län

 • Västra stambanan. Fortsatt utbyggnad under planperioden. Banans maximala kapacitet är nådd och samtidigt finns det önskemål om att köra fler tåg än vad som är möjligt.
 • Fortsatt utbyggnad av E20. Etapperna klara 2025, med undantag för etappen genom Alingsås.
 • Slussarna i Trollhätte kanal. Start senare delen av perioden 2024-2029. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem.
 • Sävenäs rangerbangård. Start under planperioden. Bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg gynnar näringslivet.
 • Göteborg-Borås. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist, vilket innebär att vi får medel för fortsatt planering. Finns med som förslag på namngivna investeringar till en utökad ram med 10 procent.
 • Farleden Göteborgs hamn. Kapacitetshöjning av farled och hamn. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist.

Exempel på projekt för Hallands län

 • Västkustbanan, dubbelspår Varberg. Start under perioden 2018-2020.Dubbelspår i tunnel under centrala Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göteborg–Lund.
 • Västkustbanan, Halmstad C, bangård. Start under perioden 2024-2029. Kapacitet, säkerhet och tillgänglighet för såväl tåg som resenärer behöver förbättras.

 Exempel på projekt för Värmlands län

 • Slussarna i Trollhätte kanal, Vänersjöfarten. Start senare delen av perioden 2024-2029. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem.
 • E45 Göteborg – Karlstad. Trafikverket har prioriterat att bygga ut ytterligare två etapper med mötesseparering; Sträckan Säffle - Valnäs i Värmlands län. Start under perioden 2024-2029. Sträckan Tösse - Åmål. Tidig byggstart i planperioden.
 • Värmlandsbanan. Satsningen på Värmlandsbanan fortsätter inklusive underhållsarbeten Laxå-Kil. Start 2019.
 • Fryksdalsbanan. Start sent i planperioden. Fortsatta kapacitetsförbättringar och underhåll.

Läs mer om planförslaget här: www.trafikverket.se/nationellplan

Nyckelord

Kontakter

Lägg till kontaktperson
Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, 070-517 51 46
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum