SBAB Bank

SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2021

Dela

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 28 april 2021 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Inga-Lill Carlberg, Synnöve Trygg, Leif Pagrotsky och Johan Prom som ledamöter i styrelsen. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare fastställde årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 12 305 018 150 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade om följande arvoden:

• Styrelsens ordförande: 505 000 kr
• Övriga stämmovalda ledamöter: 244 000 kr
• Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 60 000 kr
• Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 48 000 kr
• Kreditutskottets ordförande: 54 500 kr
• Ledamot av kreditutskottet: 38 700 kr
• Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 43 500 kr
• Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 38 500 kr
• Ersättningskommitténs ordförande: 30 000 kr
• Ledamot av ersättningskommittén: 25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, vilka beslutades av regeringen den 27 februari 2020, ska gälla för SBAB.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 289 000 och 386 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2021). Antal medarbetare (FTE) är 777. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Kvinnor och yngre oroar sig mest över ekonomin under sommaren13.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sol, sommar och semester, men också lite stress och ekonomisk oro. Även om majoriteten inte är särskilt oroade över sin ekonomi under semestern uppger ändock 45 procent av kvinnorna och 36 procent av männen att de känner oro för sin privatekonomi i samband med semestern. Fler kvinnor än män stressas också av förväntningarna under sommaren, och speciellt de yngre. Det visar en ny undersökning från SBAB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum