SBAB Bank

SBAB går med i Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Dela

SBAB har skrivit under initiativet PCAF, ett samarbete mellan finansiella institutioner som syftar till att utarbeta enhetliga sätt att mäta koldioxidutsläpp kopplade till investeringar och lån. PCAF ska underlätta för finansiella institutioner att bidra till att målen i Parisavtalet uppnås.

Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB
Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB

Bank- och finansbranschen har en viktig roll att spela för att uppnå de globala hållbarhetsmålen som fastställts i Parisavtalet. Genom investeringar och utlåning påverkar banker och andra finansiella aktörer riktningen för en stor del av näringslivets hållbarhetsarbete. För SBAB är hållbarhet en helt integrerad del i affärsstrategin och som ett verktyg för att åstadkomma större utväxling i verksamheten prioriterar SBAB mål 8, 11, 12 och 13 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.

Genom att underteckna PCAF åtar sig SBAB att, tillsammans med initiativets övriga undertecknare, utarbeta standardiserade mätmetoder för att mäta koldioxidutsläpp som är kopplade till krediter och investeringar.

- Att vi ansluter oss till PCAF innebär att det blir lättare att mäta vår indirekta påverkan på klimatet och att jämföra oss med andra finansiella institutioner. Vi vill främja hållbara samhällen med energivänliga och klimatsmarta bostäder och en viktig del i det är att ha tillförlitliga mätmetoder som tydligt visar när vi gör framsteg tillsammans med våra kunder. För finansbranschen som helhet innebär PCAF större transparens och tydlighet, vilket ökar chanserna att vi uppnår målen i Parisavtalet, säger Axel Wallin, Hållbarhetschef SBAB.
.
PCAF lanserades globalt i september 2019. För närvarande har drygt 150 banker och investerare skrivit under initiativet. Medlemmarna arbetar tillsammans för att gemensamt utveckla en global standard för finansbranschens redovisning och rapportering av koldioxidutsläpp relaterade till lån och investeringar. Syftet är att underlätta bedömningen av klimatrelaterade risker och att sätta upp företagsspecifika mål i linje med målen i Parisavtalet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB
Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB
Ladda ned bild

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 391 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2021). Antal medarbetare (FTE) är 811. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Ännu inga höstmoln över bostadsmarknaden - priserna steg på bred front i september1.10.2021 11:52:54 CEST | Pressmeddelande

Den prisuppgång på bostäder som skedde i augusti efter nedgången under sommarmånaderna fortsatte även under september i samtliga regioner i Sverige, med undantag för småhus i Södra Sverige. Trots tappet under sommaren är lägenhetspriserna nu åter på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö. För villorna gäller samma sak med undantag för Storstockholm och Södra Sverige. Ännu syns därmed ingen höstavmattning. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under september.

Glädjeskutt i svensk ekonomi, bostadsbrist på väg att lösas och behov av fler moderna trädgårdsstäder17.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än de indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för att bostadsbristen är löst till 2027. Prioriteringsordningen i byggandet måste dock ses över - vi behöver nya moderna trädgårdsstäder. Detta är några av slutsatserna i Bomarknadsnytt nr 3, 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum