Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Schysta villkor en fråga om rättvisa

Dela

- Det är bra att de sociala frågorna kommer upp på den politiska dagordningen. För svenska förhållanden innebär det visserligen inte mycket nytt, men det handlar om att skapa rättvisa villkor inom hela unionen.

Det säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), i en första kommentar till förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter, som EU-kommissionen presenterade på onsdagen.

- Lika lön för lika arbete, lika behandling på arbetsplatserna och grundläggande social trygghet är inte bara en fråga om rättvisa, säger Marita Ulvskog.

Hon anser att om unionen inte kan säkra medborgarnas grundläggande sociala rättigheter riskerar fler människor, i fler EU-länder att vända det europeiska projektet ryggen.

- Samtidigt lägger man grunden för ökade politiska spänningar och populism, säger Marita Ulvskog, som också är fungerande ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

Det mest konkreta i kommissionens förslag handlar om uppdaterade regler för föräldraledighet. Bland annat fyra öronmärkta pappamånader, rätten att ta ut ledighet till och med att barnet är tolv år samt möjlighet att vara ledig för vård av anhörig.

- Det är positivt att man nu på allvar lägger fram konkreta lagförslag som möjliggör för kvinnor att kombinera yrkes- och familjeliv, och som även stimulerar männen att ta sitt ansvar, säger Anna Hedh (S) europaparlamentariker i jämställdhetsutskottet.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet