SD: Elsa Widdings delrapport om elförsörjningen i Sverige

Dela

Idag presenterar Elsa Widding delar av det utredningsuppdrag hon tilldelades av Sverigedemokraterna i juni med utgångspunkt att säkra Sveriges framtida energiförsörjning.

I uppdraget ingick att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt och konkurrenskraftigt system för energiförsörjningen i Sverige. Därtill en genomlysning av hur den berörda politiken, med ökat inslag av väderberoende elproduktion och det medföljande behovet av ett utbyggt elnät, slår i samhället.

De senaste åren har stabiliteten och priserna på den svenska enerimarknaden försämrats drastiskt. Under vintern som gick såg enskilda villahushåll elräkningar på uppemot 20 000 kronor i månaden. I veckan rapporterades det att villahushåll kan förvänta sig elräkningar på 50 000 kronor över det normala under det kommande vinterhalvåret.

För att säkra den svenska energiförsörjningen på kort och lång sikt krävs det flera åtgärder. 

Sju åtgärder vi kan vidta på kort sikt för att mildra påverkan på hushåll och näringsliv beskriver Jimmie Åkesson, Mattias Bäckström-Johansson och Elsa Widding närmare i en debattartikel i Svenska Dagladet.

Hela rapporten "Sveriges framtida energisystem" återfinns bifogat i detta pressmeddelande.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Nomineringar till riksdagens utskott30.9.2022 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en överenskommelse mellan de fyra partierna enats om en fördelning av de presidieposter som partierna förfogar över i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Partierna har även enats om fördelningen av ledamotsplatser i utskotten. Överenskommelsen mellan de fyra partierna innebär att presidieposterna fördelas enligt följande: Sverigedemokraterna tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet. Moderaterna tilldelas posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Kristdemokraterna tilldelas posten som ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Liberalerna tilldelas posten som ordförande i

Andreas Norlén nomineras till riksdagens talman25.9.2022 16:45:00 CEST | Pressmeddelande

Talmannen är riksdagens främsta representant. Ämbetets vikt och betydelse innebär att det är viktigt att personen som innehar det är kunnig och brett respekterad. Mot den bakgrunden väljer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att nominera Andreas Norlén till riksdagens talman. Norlén har under sin tid som talman visat att han besitter de erforderliga personliga egenskaper och kvalifikationer som uppdraget kräver. Norlén har samtidigt blivit brett respekterad och åtnjuter ett stort förtroende både i och utanför riksdagen. Vidare är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ense om att nominera Julia Kronlid (SD) till riksdagens andre vice talman. Kronlid är en respekterad riksdagsledamot med lång erfarenhet, bland annat som ledamot av utrikesnämnden. De fyra partierna är ense om att i valet av vice talmän ska proportionalitetsprincipen tillämpas, vilket skulle ge de tre stora partierna i riksdagen en rättvis representation i talma

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum