Sverigedemokraterna

SD väcker utskottsinitiativ för att stötta vapenägare

Dela

Efter att regeringen utan framgång försökt att överimplementera EU:s vapendirektiv hotar nu unionen Sverige med sanktioner. Regeringen väljer därför att tillsätta en utredning som kommer att försvåra för laglydiga vapenägare. Mot bakgrund av detta har Sverigedemokraterna idag väckt ett utskottsinitiativ i riksdagens justitieutskott för att förändra och förbättra förutsättningarna för utredningen.

Förutom EU:s vapendirektiv ska även fler vapenfrågor, som riksdagen kört över regeringen i, inkluderas i utredningen. Dessvärre är direktiven till utredningen medvetet formulerade på ett sådant sätt att bra förslag, som oppositionen fått gehör för i riksdagen, ändå riskerar att inte förverkligas, samtidigt som dåliga förslag från regeringen kan smygas in i utredningen. 

Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, Tobias Andersson, kommenterar:

- I ett desperat försök att lägga en blöt filt över vapenfrågorna under valrörelsen har regeringen agerat för att begrava vapenfrågorna i en utredning. Av kommittédirektiven att döma låter regeringen ännu en gång sin ovilja att underlätta för laglydiga vapenägare väga tyngre än de i riksdagen fattade besluten.

- Regeringen uppdrar inte utredningen att återkomma med konkreta förslag om förbättringar, samtidigt som de möjliggör för försämringar att smyga sig in och utelämnar viktiga tillkännagivanden. Genom vårt utskottsinitivativ vill vi säkerställa att utredningen hanterar alla viktiga frågor för vapenägare så att nästa regeringen skyndsamt kan skrida till verket.   

Sverigedemokraterna föreslår följande i sitt utskottsinitiativ med tilläggsdirektiv (se hela i bifogad fil):

  • Utredningen ska lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att licensfrågor gällande vapen flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.
  • Utredningen ska lämna förslag som medför att bestämmelser om en åtskillnad görs gällande legala vapeninnehavares vapenhantering och straffrättsliga bestämmelser i övrigt.
  • Utredningen ska, oaktat bedömningen i sakfrågan, lämna förslag på ändringar som medför att den så kallade femårslicensen slopas.
  • Utredningen ska under arbetet och i kontakt med berörda intresseorganisationer analysera legala vapenägares behov av en utökad vapengarderob och lämna förslag om en sådan utökning.
  • Utredningen ska även i den generella översynen behandla och lämna lagförslag som omfattar de tillkännagivanden justitieutskottet lämnat under mandatperioden i vapenfrågor.
  • Samtliga intresseorganisationer som enligt nu liggande direktiv ska kontaktas om utredaren bedömer det lämpligt ska istället, i enlighet med direktiven gällande kontakt med berörda myndigheter, kontaktas för att inhämta synpunkter och upplysningar. 

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas uppdrag till Elsa Widding om elförsörjning20.6.2022 13:34:27 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta.

Cecilia Bladh in Zito kommenterar Aftonbladets granskning14.6.2022 17:41:55 CEST | Pressmeddelande

Med anledning av de mediauppgifter som förekommit i Aftonbladet, med innebörd att Cecilia Bladh in Zito som privatperson skulle ha avlönat svart arbetskraft, kommenterar hon följande: - Det är riktigt att jag som byggherre varit ansvarig för renoveringen av det hus som jag och min dåvarande man ägde. Emellertid har jag av ett flertal skäl inte haft möjlighet att själv driva renoveringsprojektet. Uppgiften har istället legat på min före detta man som höll i detta tillsammans med byggansvarig. - Mitt engagemang har endast sträckt sig så långt att jag vid något enstaka tillfälle agerat översättare mellan min man och byggansvariga. Däremot har jag aldrig varit involverad i betalningar till byggare eller underleverantörer. Givetvis har jag ett formellt ansvar som byggherre men kan inte ta ansvar för hur min ex-man hanterat betalning och kontakten med byggare. - Mot den bakgrunden blir det mycket olyckligt att i ett reportage använda anonyma vittnen och min f.d. mans uppgifter som en grund f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum