DHR, Delaktighet Handlingskraft RörelsefrihetDHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Sekundanter ska ge stöd i kontakten med myndigheter

Dela

I ett nytt Arvsfondsprojekt ska så kallade sekundanter ge stöd till personer med funktionsnedsättning i deras kontakter med olika myndigheter. - Syftet är att individen bättre ska kunna ta tillvara sina rättigheter, känna större trygghet i möten med myndighetshandläggare och därmed bidra till bättre och mer jämlika möten, säger Amad Lindblom, projektledare på DHR.

Likhet inför lagen, en rättighetsikon som är fri att publicera.
Likhet inför lagen, en rättighetsikon som är fri att publicera.

Enskilda människor kan ibland uppleva att de är i underläge i förhållande till handläggare på exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det vill Sekundantprojektet råda bot på. Tanken är att erbjuda medlemmar personlig vägledning och ett individuellt anpassat stöd av personer som själva har en funktionsnedsättning och som alltså vet vad det kan innebära att kontakta en myndighet när gäller exempelvis jobb eller ersättning.

-        Vi kallar dem sekundanter. När de är färdigutbildade ska de erbjuda hjälp med att skapa struktur och bidra till att individen får ett bra och konstruktivt möte med handläggaren eller andra myndighetspersoner, förklarar Amad Lindblom.

Sekundantprojektet är ett samarbete mellan DHR och Personskadeförbundet RTP och ska pågå i tre år. Snart rullar rekryteringen av sekundanter i gång.  

-        I ett första steg ska vi rekrytera ett antal sekundanter bland våra medlemmar. De blir ryggraden för projektets verksamhet och får utbildning för att kunna erbjuda kostnadsfritt stöd till andra medlemmar. Sammanlagt kommer vi att utbilda ett 70-tal sekundanter under projekttiden, som ska kunna verka över hela Sverige. Efter projekttiden kommer volontärverksamheten att integreras i DHR:s och Personskadeförbundet RTP:s ordinarie verksamhet, säger Amad Lindblom.

Stort intresse

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, berättar att intresset för projektet har varit stort;

-        Det har varit väldigt roligt att se det massiva engagemanget från våra egna medlemmar men också från externa aktörer. DHR:s och Personskadeförbundet RTP:s medlemmar visade tidigt intresse vid en enkät vi genomförde våren 2020. Det märktes tydligt i svaren att det fanns ett behov av att ha med sig en tredje person i mötet med bland annat handläggare.

Men även externa aktörer har visat intresse. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är två myndigheter som berörs, eftersom deras handläggare ofta möter förbundens medlemmar i olika ärenden. 

-        Representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att finnas med i projektet för att ta del av den erfarenhet och kunskap vi har med oss, säger Åsa Strahlemo.

Medlemsnytta

Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP, tror att Sekundantprojektet kommer att stärka människor på flera sätt;

-        Förhoppningen är att verksamheten leder till ökade möjligheter i mötet, vilket bidrar till medlemsnytta, säger hon.

Förutom Personskadeförbundet RTP som är medsökande i projektet, är andra organisationer med som samarbetsorganisationer: Dansk Handicap Forbund, och Disabled Refugees Welcome (ILI).

-        Vi hoppas och tror att fler ansluter sig när projektet sätter i gång. Det finansieras av Allmänna Arvsfonden med knappt sex miljoner kronor under tre år, säger Åsa Strahlemo. 

För mer information om projektet, var god kontakta Amad Lindblom, projektledare DHR: telefon 070-194 32 71, amad.lindblom@dhr.se

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP, telefon 072-080 21 19, marina.carlsson@rtp.se  

Nyckelord

Bilder

Likhet inför lagen, en rättighetsikon som är fri att publicera.
Likhet inför lagen, en rättighetsikon som är fri att publicera.
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Syns inte, finns inte – Nytt avsnitt av podden Hur tänkte ni nu?4.11.2021 08:31:44 CET | Pressmeddelande

Hur ofta ser vi en person som har en funktionsnedsättning kommentera gängkriminaliteten, prata om odling eller intervjuas som expert på ekonomi i svensk TV? Svar: nästan aldrig. Syns en funkis i TV är det utifrån att vara en representant för alla andra funkisar, som ett offer eller som lyckad ”mot alla odds”. Eller som Karro – den typiska funkisaktivisten som får frågor om tillgänglighet och hur samhället bör förändras.

DHR har instiftat ett pris i Vilhelm Ekensteens anda2.11.2021 15:04:43 CET | Pressmeddelande

DHR har instiftat ett pris som ska gå till en person som förtjänstfullt och framgångsrikt över tid har förbättrat samhället genom att påverka och upplysa makthavare i Sverige om normer och levnadsvillkor som berör personer med nedsatt rörelseförmåga på ett negativt sätt. Personen har också kontinuerligt och ihärdigt lämnat goda förslag på hur samhället kan förbättras. Priset delas ut vartannat år och är på 10 000 kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum