Länstrafiken Örebro

Serviceresor inför åtgärder på grund av ökad smittspridning

Dela
Serviceresor inför nu flera åtgärder på grund av ökad smittspridning. Detta ökar belastningen på Serviceresors fordon och vi vädjar till de kunder som kan resa på annat sätt att göra detta.
Bild på serviceresefordon
Bild på serviceresefordon

Efter krav från skyddsombud och Svenska Transportarbetareförbundet kommer de trafikföretag som kör för Serviceresor successivt att införa barriärskydd i fordonen för att skydda föraren. Detta innebär att ingen av Serviceresors kunder kommer kunna resa i framsäten från och med den 24 januari 2022.

- Förarna är självklart en viktig resurs för vår verksamhet. Vi gör allt vi kan för att skydda dem så att de kan fortsätta utföra våra resor. Blir många förare sjuka kommer vi få stora problem, säger Staffan Juliusson, enhetschef på Serviceresor.

Den som klarar av att resa i baksäte i personbil, säte i specialfordon/färdtjänstbuss eller sittande i rullstol berörs inte av detta, men det kan skapa problem för de av Serviceresors kunder som är beroende av att sitta i framsäte för att genomföra sina resor. Ett informationsbrev har därför gått ut till de kunder som berörs, vilket är cirka 100 personer av Serviceresors 10 000 tillståndsberättigade.

Parallellt med att framsätena stängs kommer Serviceresor också att prioritera de sjukresor som görs av särskilt utsatta patienter. Efter en dialog med Smittskyddsenheten har Serviceresor beslutat att inte samköra dessa kunder, som många gånger är beroende av sjukresor för att kunna ta sig till och från livsuppehållande behandling.

Båda dessa åtgärder införs på grund av den ökande smittspridningen i samhället och förhoppningen är att kunna återgå till vanliga rutiner när smittläget tillåter.

- Som det är nu behöver vi alla göra vad vi kan för att bidra till minskad smittspridning. Vi kräver att de förare som kör Serviceresor skall använda munskydd och vill samtidigt uppmana alla våra kunder att göra detsamma. Självklart måste man också stanna hemma vid symtom, säger Staffan Juliusson, enhetschef på Serviceresor.

Trafiken inom Serviceresor är ansträngd utifrån att antalet resor per dag ligger på en hög nivå. De åtgärder som nu införs bidrar ytterligare till svårigheter att få fordonen att räcka till i och med att platser inte kommer kunna nyttjas i framsäte och i de fordon som inte samkör särskilt utsatta patienter.

- Vi hoppas att våra kunder har förståelse för att de kanske inte kommer att kunna resa precis när de önskar och att väntetiden på att få ett fordon kan öka, säger Staffan Juliusson. En hjälp för oss skulle kunna vara att de föräldrar som kan skjutsar sina barn till skolan istället för att använda skolskjuts och att du som har någon som kan skjutsa dig reser på sådant sätt.

Den som har tillstånd till sjukresa eller färdtjänst och behöver resa till vården och själv kan ordna resan kan få milersättning med 18:50 kronor per mil för resa med egen bil, minus 50 kronor i egenavgift per enkelresa.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild på serviceresefordon
Bild på serviceresefordon
Ladda ned bild

Om

Länstrafiken Örebro
Länstrafiken Örebro
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.lanstrafiken.se

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Följ Länstrafiken Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länstrafiken Örebro

Nöjda sjukrese- och färdtjänstresenärer i Örebro län22.2.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Nu har resultatet från den årliga undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik för 2022 kommit och som tidigare år visar den en hög nöjdhet bland de som reser med färdtjänst och sjukresor i Örebro län. Undersökningen omfattar bland annat upplevelsen vid bokning av resa, till vilken tid man blivit tilldelad och förarens bemötande. Allra nöjdast är de som är över 80 år och de som reser ofta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum