Vänsterpartiet Malmö

Sex förslag inför skolstarten i Malmö

Dela

Vi vill att varje elev ska kunna glädjas åt skolstarten. Att alla barn ska kunna känna sig trygga och sedda i skolan. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Nästan 40% av samtalen till Bris handlar om psykisk ohälsa och många av dem berör skolan. SCB visar att två av tre elever känner skolrelaterad stress, oftast på grund av läxor och prov. Enligt en studie från Stockholms universitet lider var tredje 16-åring av kronisk stress och 8% av det, som om det gällt vuxna, skulle räknas som utbrändhet.

Skolan är också den plats där unga utsätts för mest sexuella trakasserier. 24 % av tjejerna i årskurs 9 har varit utsatta, enligt Brottsförebyggande rådet.

En otrygg och stressig skolmiljö skapar psykisk ohälsa. En trygg skolmiljö är grundläggande för elevers möjlighet till lärande. Vänsterpartiet och Ung Vänster i Malmö presenterar därför sex förslag för en tryggare skola.

-En trygg skolmiljö är grundläggande för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap och må bra i skolan. För att varje barn ska kunna få det hen behöver vill vi satsa 200 miljoner kronor till skolan och förskolan för att minska klasserna och anställa mer personal. Det blir resurser både till fler lärare och en förstärkt elevhälsa säger Anders Skans, (V) gruppledare för Vänsterpartiet Malmö.

-Ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan och feministiskt självförsvar är viktiga åtgärder för att skapa en skolmiljö som motverkar sexism och sexuella trakasserier. Trygghet är också att veta att ens skola finns kvar, vi glömmer aldrig AcadeMedias svek mot eleverna på Plusgymnasiet i Malmö. Utbildning ska alltid gå före vinstjakt, säger Celina Cataldi, ordförande Ung Vänster Malmö.

Sex förslag för en trygg skolstart:

-Mindre klasser och mer personal i skolan minskar stress för både elever och lärare.

-Satsa på elevhälsa och ett aktivt arbete mot rasism, sexism och mobbing.

-Feministiskt självförsvar från årskurs 7.

-Inga hemläxor, skolarbetet ska göras i skolan.

-Satsa på fritidshemmen, så de kan utgöra en trygg pedagogisk miljö.

-Satsa på modersmålsstöd, alla elever ska kunna känna sig trygga i att hänga med i undervisningen.

För mer information, kontakta:

Anders Skans: 0725 55 91 09

Celina Cataldi: 0723 05 62 49

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Skifte i Malmövänsterns topp12.9.2018 08:00:00Pressmeddelande

Hanna Thomé har meddelat Vänsterpartiet Malmös valberedning att hon inte kandiderar till kommunalråd för ytterligare en period. Vänsterpartiet Malmö väljer kommunalråd på ett medlemsmöte den 11 oktober. Hanna är kvar tills denna mandatperiod löper ut den 15 oktober. - Det har varit en stor ära och ett mycket givande uppdrag att vara kommunalråd för Vänsterpartiet i åtta år. Det har varit en händelserik period och vårt parti har gjort enorma framsteg och satt viktiga politiska avtryck. I två valrörelser har vi kraftigt stärkt vårt mandat från Malmöborna. Jag har som kommunalråd fått vara med när vårt parti gått från 5,18 procent 2010 till årets valresultat på ca 11 procent, det känns fantastiskt, säger Hanna Thomé. - Kommunalråd är inget livsuppdrag utan något som man gör en period av livet. Därför tycker jag det är dags att gå vidare. Vår partiförening har växt otroligt mycket och det finns gott om kompententa kamrater som kan ta vid. Vänsterpartiet är en mycket viktig kraft för Malmö,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum