Sex kandidater klara för hearing

Dela

Sex kandidater är nu klara för nästa steg i valet till Stockholms stifts nästa biskop. Detta efter att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar i dag, onsdag, godkände den sjätte och sista som fick minst fem procent i nomineringsvalet den 6 december.

Efter begäran om kompletterande uppgifter från Bengt Kristensson Uggla har i dag ansvarsnämnden förklarat även honom behörig att vigas till biskop i Stockholms stift.

Nämnden motiverar sitt beslut så här:

"Bengt Kristensson Uggla har till nämnden inkommit med uppgifter om att han är döpt, konfirmerad och tillhör Svenska kyrkan. Han har skriftligen avgett den i 25 kap. 2 § kyrkoordningen föreskrivna försäkran att han är beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön. I anslutning därtill har han även tillkännagett att han som biskop i Svenska kyrkan avser att utan någon reservation dels personligen viga både män och kvinnor till präster och diakoner, dels inte viga någon till präst eller diakon som inte förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön. Ansvarsnämnden finner därför att han ska förklaras behörig att vigas till biskop i Stockholms stift."

Därmed är nu alla sex kandidater klara att gå vidare i processen som fick fem procent eller mer av rösterna vid nomineringsvalet som hölls den 6 december.

Enskilda presentationer av kandidaterna samt information om valprocessen kan du läsa mer om här:

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/biskopsval-2019

Kontakter

Om

Stockholms Stift
Klara Södra Kyrkogata 1
103 25 Stockholm

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

Följ Stockholms Stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms Stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum