Metalliska material

Sex nya forskningsprojekt inom Metalliska material

Dela

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i sex nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De beviljade projekten är:

Distorsionsegenskaper i valsade ringar (DistOVER)

Projektet har starka förutsättningar att fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Detta har potential att leda till en förbättrad produktion av komponenterna samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.

DistOVER har en total budget på 4,2 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Aluminiumbaserad StrömAvledarPlatta för PEM-bränsleceller (ALUSAP)

Projektet syftar till att utveckla metoder för kostnadseffektiv framställning av CCP och karakterisering av kontaktresistans samt dess korrosionsskikt med avancerade ytanalysmetoder. Metoderna blir kraftfulla verktyg för kostnadseffektiv produktutveckling av aluminiumbaserade CCP som lever upp till kraven på låg tillverkningskostnad, låg vikt, lågt kontaktmotstånd, lång livslängd i applikationsmiljön samt möjlighet till återanvändning/återvinning.

ALUSAP har en total budget på 1 miljon varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX)

Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av HE-risker som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Projektet kommer att utveckla en Hy-TOOLBOX som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för HE genom att använda moderna utvärderingsmetoder.

HY-TOOLBOX har en total budget på 7,92 miljoner varav 3,85 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II)

Projektet är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin. Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra men materialets egenskaper ställer krav på förbehandling, vilket kan äventyra en realisering, både tekniskt och ekonomiskt.

AluKrets-II har en total budget på 1,96 miljoner varav 980 000 kronor kommer från Vinnova.

Ytoxiden mellan prestation och haveri (PRESTATION)

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

PRESTATION har en total budget på 8,9 miljoner varav 4,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

ALuminium Sheet WIth high Secondary Content (ALSCRAM)

Projektet syftar till att besvara intresset för ökat sekundärt innehåll, helst med samma prestanda som primärbaserad aluminiummetall. Viktiga frågor är att förstå och hitta hållbara leveransströmmar för sekundärmetall, förmågan att producera halvfabrikat (i första hand plåt) med sekundärbaserad metall och förmågan att forma nya plåtkompomeneter.

ALSCRAM har en total budget på 1,01 miljoner varav 505 000 kronor kommer från Vinnova.

Det Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material arbetar för att metallindustrins processer och erbjudanden till sina kunder ska ligga i den tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten.

Läs mer om projekten på Metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material