Trafikverket

Sex nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten – kan rädda liv

Dela

Nu sätter Trafikverket upp sex nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten. Syftet är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar 20 liv per år.

Trafiksäkerhetskamera Foto Trafikverket
Trafiksäkerhetskamera Foto Trafikverket

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Åsa Viklund på Trafikverket. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år.

De nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp längs följande vägar:

  • Väg 373 i Svensbyn, 2 st.
  • Väg 374, i Böle- Käcktjärn, 4 st.

Norrbotten har 70 trafiksäkerhetskameror efter att dessa monterats upp i början av december.

Trafiksäkerhetskamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

– Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi vill göra allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Åsa Viklund.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 500 trafiksäkerhetskamerorna (2015) räddar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Se länk nedan för mer information.

Kontakter

Åsa Viklund, strategisk planerare, Trafikverket,
010-123 75 32
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Trafiksäkerhetskamera Foto Trafikverket
Trafiksäkerhetskamera Foto Trafikverket
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum